Ehliyet Deneme Testleri
1 - ) Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliktir?
     
A - ) Önceden tahmin edilebilme
B - ) Doğal olaylardan olma
C - ) Genellikle çevreyi etkileme
D - ) Önlemlere bağlı olarak azalabilme
     
2 - ) Trafik kazasını gördüğünde gerekli tedbirleri almayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Ağır hapis cezası
B - ) Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
C - ) Para ve ceza puanı
D - ) Trafikten men cezası
     
3 - ) Yaralı, sağlık kurulusuna ne zaman sevk edilir?
     
A - ) Yakınları geldikten sonra
B - ) Hiçbir müdahale yapılmadan önce
C - ) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
D - ) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
     
4 - ) Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan organdır?
     
A - ) Kalp
B - ) Mide
C - ) Böbrek
D - ) Karaciğer
     
5 - ) Aşağıdakilerden hangisi omurların kırılmasıyla hasar görerek vücudun bir bölgesinde kalıcı felç oluşumuna yol açar?
     
A - ) Beyin
B - ) Omurilik
C - ) Kaburgalar
D - ) Atardamarlar
     
6 - ) Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sistemin bir parçasıdır?
     
A - ) Dolaşım sistemi
B - ) Sindirim sistemi
C - ) Sinir sistemi
D - ) Solunum sistemi
     
7 - ) Aşağıdakilerden hangisi araçlardaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?
     
A - ) Ağrı kesici ilaç
B - ) Yara merhemi
C - ) Üçgen sargı bezi
D - ) Serum
     
8 - ) Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesidir.
B - ) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesidir.
C - ) Aracın kapılarının açılmaya çalıştırılmasıdır.
D - ) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanmasıdır.
     
9 - ) Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasının bulundurulması zorunlu değildir?
     
A - ) Kamyon
B - ) Kamyonet
C - ) Motosiklet
D - ) Otobüs
     
10 - ) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
     
A - ) Çenenin kasılması
B - ) Dilin geriye kayması
C - ) Başın arkaya düşmesi
D - ) Vücudun kasılması
     
11 - ) ilk yardım yapan kişi, hareketsiz yatan hastanın ağız kısmına yanağını yaklaştırarak tutuyor. Bu uygulama ile hastanın hangi durumu kontrol edilir?
     
A - ) Soluğu
B - ) Vücut sıcaklığı
C - ) Solunum sayısı
D - ) Şok durumu
     
12 - ) Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza suni solunumda hastaya uygulanacak ilk işlemdir?
     
A - ) Solunumunu uyarmak için göğüse basınç yapmak
B - ) Suni solunuma başlamadan önce sırt üstü yatırmak
C - ) Karın boşluğuna basınç yapmak
D - ) Yaralının soluk yolunu açmak için çeneyi göğse yaklaştırmak
     
13 - ) Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada kırık yoksa, kanayan yere ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Kalpten aşağı seviyede tutmak
B - ) Sıcak su ile yıkamak
C - ) Basınç uygulamak
D - ) Soğuk su ile yıkamak
     
14 - ) Ayak veya bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Karın ön üst kısmı
B - ) Kasık iç kısmı
C - ) Bacak dış kısmı
D - ) Dizin ön üst kısmı
     
15 - ) Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
     
A - ) Deride kızarıklık
B - ) Vücut sıcaklığının artması
C - ) Solunumun aniden derinleşmesi
D - ) Nabzın süratli ve zayıf olması
     
16 - ) Hangi durumdaki hasta sırt üstü yatırılıp bacakları bir süre yukarıda tutulduktan sonra şok pozisyonunda bekletilir?
     
A - ) Karın yaralanması olan
B - ) Baygın durumda olan
C - ) Egzoz gazından zehirlenen
D - ) Göğüs yaralanması olan
     
17 - ) Kalp masajı yapılacak olan kişi hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?
     
A - ) Sırt üstü, sert zemine
B - ) Yüz üstü, yumuşak zemine
C - ) Yan yatış pozisyonunda, sert zemine
D - ) Yarı oturur pozisyonda, yumuşak zemine
     
18 - ) Başından yaralanan yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Yarası sarılarak uyutulur.
B - ) Yaralı bölgeye sıcak pansuman uygulanır.
C - ) Soluk yolu açık tutularak sevk edilir.
D - ) Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur.
     
19 - ) Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
     
A - ) Kuru pamukla
B - ) Atel ile
C - ) Kuru ve temiz bez ile
D - ) Islak, temiz sargı beziyle
     
20 - ) Aşağıdakilerden hangisinin yanık yarası üzerine uygulanması doğru olur?
     
A - ) Temiz, soğuk ve ıslak sargı bezi ile örtmek
B - ) Tentürdiyotlu pamukla kapatmak
C - ) Diş macunu sürmek
D - ) Oksijenli su ile yıkamak
     
21 - ) Kırık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
     
A - ) Kuvvetli masaj
B - ) Sürekli buzla ovma
C - ) Hareketsiz kalmasını sağlama
D - ) Turnike uygulama
     
22 - ) Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
     
A - ) Yan yatış
B - ) Yüz üstü yatış
C - ) Sırt üstü yatış
D - ) Oturuş veya yarı oturuş
     
23 - ) Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
     
A - ) Kafatası eklemlerinde
B - ) Hareketli eklem yerlerinde
C - ) Kısa kemiğin ortasında
D - ) Uzun kemiğin ortasında
     
24 - ) Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
     
A - ) Ağır kanamalı olan
B - ) Ölmüş olan
C - ) Ayağında kırık olan
D - ) Orta derecede ezik yarası olan
     
25 - ) Sindirim yoluyla zehirlenen hasta, kusuyorsa aşağıdaki pozisyonlardan hangisine alınır?
     
A - ) Yüz üstü yatış
B - ) Sırt ustu yatış
C - ) Oturuş
D - ) Yan yatış
     
26 - ) Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Yoğurt yedirilir.
B - ) Kusturulur.
C - ) Açık havaya çıkarılır.
D - ) Tuzlu su içirilir.
     
27 - ) Aşağıdaki zehirlenme olaylarının hangisinde bilinci yerinde olan hastaya bol su verilip kusturulması sağlanır?
     
A - ) Deri yolu ile zehirlenen
B - ) Ağız yoluyla ilaç alıp henüz zehirlenen
C - ) Egzoz gazıyla henüz zehirlenen
D - ) Asit - baz gibi kimyasal sıvı içerek zehirlenen
     
28 - ) � Hastanın serin yere alınması � Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?
     
A - ) Sıcak çarpmasında
B - ) El bileğinin burkulmasında
C - ) Kafa ve beyin yaralanmasında
D - ) Bayılmada
     
29 - ) Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
     
A - ) Dinç ve zinde olma
B - ) Aşırı hareketli ve uyumlu olma
C - ) Manevra kabiliyetinde artma
D - ) Reflekslerinde zayıflama
     
30 - ) Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yaran aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar.
B - ) Ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar.
C - ) Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar.
D - ) Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar.
     
31 - ) Motorlu taşıt sürücü sertifikasını alan aday, sürücü belgesini almak için nereye başvurur?
     
A - ) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
B - ) İl Özel idarelerine
C - ) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik tescil kuruluşuna
D - ) İl veya ilçedeki sürücü kurslarından birine
     
32 - ) Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne ad verilir?
     
A - ) Geçiş üstünlüğü
B - ) Geçiş hakkI
C - ) Gabari
D - ) Geçiş kolaylığı
     
33 - )
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
     
A - ) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır
B - ) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
C - ) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
D - ) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
     
34 - ) Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna bölünmüş kara yolu denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar bölünmüş kara yolunda bulunmaktadır?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
35 - ) Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka 8 ile 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne denir?
     
A - ) Otobüs
B - ) Minibüs
C - ) Otomobil
D - ) Arazi taşıtı
     
36 - ) işaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
     
A - ) Görülmesi engellenecek şekilde park edilmesi
B - ) Yerlerinin değiştirilmesi
C - ) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D - ) Üzerlerine yazı yazılması
     
37 - ) Aksine bir durum yoksa, sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?
     
A - ) Hiçbir yöne hareket etmemelidir.
B - ) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.
C - ) Durmadan geçmelidir.
D - ) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.
     
38 - ) Bir kavşakta; 1. Trafik işaret levhaları 2. Trafik görevlisi 3. Işıklı işaret cihazı bulunması halinde, sürücü bunlara hangi sıra ile uymak zorundadır?
     
A - ) 1-2-3
B - ) 2-3-1
C - ) 3-2-1
D - ) 3-1-2
     
39 - )
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
     
A - ) Öndeki aracı geçmemesi
B - ) Aracının hızını azaltması
C - ) Geçiş hakkını yayalara vermesi
D - ) Yayaları ikaz ederek geçmesi
     
40 - )
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü hangisini yapması yanlıştır?
     
A - ) Aracın yavaşlatması
B - ) Yolu kontrol etmesi
C - ) Takip mesafesini azaltması
D - ) O bölgeden dikkatli geçmesi
     
41 - ) Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
42 - )
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
     
A - ) Geriye dönmelidir.
B - ) Hızını azaltmalıdır.
C - ) Hızını artırmalıdır.
D - ) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.
     
43 - ) Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
44 - )
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
     
A - ) Takip mesafesini
B - ) Azami ağırlığı
C - ) Yerleşim birimine olan uzaklığı
D - ) Azami hızı
     
45 - )
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
     
A - ) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
B - ) Hızı 70 kilometreyi geçemeyeceğini
C - ) 70 metreden sonra yolun daralacağını
D - ) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
     
46 - )
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
     
A - ) Yaya geçidini
B - ) Yaya yolunu
C - ) Yayanın giremeyeceğini
D - ) Yola yayanın çıkabileceğini
     
47 - ) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
48 - ) Koşulların uygun olması halinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
     
A - ) iki şeridi birden kullanabilir.
B - ) Önündeki aracı geçebilir.
C - ) Sol şeritte sürekli seyredebilir.
D - ) Diğer şeritte geçemez.
     
49 - ) Sucun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üstünde alkollü olduğu üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar sure ile geri alınır?
     
A - ) 5 yıl
B - ) 2 yıl
C - ) 1 yıl
D - ) 6 ay
     
50 - ) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
     
A - ) 20
B - ) 25
C - ) 35
D - ) 45
     
51 - ) Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yolda şerit değiştirme sırasında yapılması doğrudur?
     
A - ) Araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek
B - ) Girilecek şerit boş olduğunda işaret vermek
C - ) Arkadan gelen araçları ikaz edip yavaşlatmak
D - ) Girilecek şerit boşsa işaret vermeden geçmek
     
52 - ) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
     
A - ) Yerleşim Yerleri İçinde 30 - Yerleşim Yerleri dışında 150
B - ) Yerleşim Yerleri İçinde 50 - Yerleşim Yerleri dışında 200
C - ) Yerleşim Yerleri İçinde 60 - Yerleşim Yerleri dışında 250
D - ) Yerleşim Yerleri İçinde 70 - Yerleşim Yerleri dışında 300
     
53 - ) Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
     
A - ) 20
B - ) 30
C - ) 40
D - ) 50
     
54 - ) Otoyolda 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
     
A - ) 50
B - ) 55
C - ) 60
D - ) 65
     
55 - ) Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden yanlıştır?
     
A - ) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B - ) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
C - ) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
D - ) Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
     
56 - ) Araç geçme ile ilgili aşağıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir? 1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek 2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek 3- Takip mesafesi kadar önceden sol seride geçmek 4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek
     
A - ) 1-2-3-4
B - ) 2-3-1-4
C - ) 2-1-3-4
D - ) 1-4-3-2
     
57 - ) Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır? 1- Hız azaltılır. 2- işaret verilir. 3- Dar kavisle dönülür. 4-Yolun sağına yanaşılır.
     
A - ) 2-4-1-3
B - ) 1-2-3-4
C - ) 4-2-1-3
D - ) 1-4-2-3
     
58 - ) Işıksız kavşakta sola dönmek isteyen sürücüye aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
     
A - ) Arkadan gelen araca yol vermelidir.
B - ) Yolun sağına yanaşmalıdır.
C - ) Sağdan gelen araca yol vermelidir.
D - ) Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemelidir.
     
59 - ) Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
     
A - ) işaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.
B - ) On, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir
C - ) Manevraya başladıktan sonra işaret verme­lidir.
D - ) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir.
     
60 - )
Şekildeki kavşakta karşılaşan sürücülerin geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?
     
A - ) 1-2-3
B - ) 2-1-3
C - ) 1-3-2
D - ) 3-2-1
     
61 - )
Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?
     
A - ) 1 - 3 - 4 - 2
B - ) 3 - 4 - 1 - 2
C - ) 2 - 3 - 4 - 1
D - ) 4 - 1 - 2 - 3
     
62 - ) Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, kamyonet ile tarım traktörü karşılaşması halinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
     
A - ) Kamyonet sürücüsü, tarım traktörüne
B - ) Tarım traktörü sürücüsü, kamyonete
C - ) Şeridi daralmış olan diğerine
D - ) Hızı fazla olan az olana
     
63 - ) 1. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. 2. Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
     
A - ) Her ikisi de doğrudur.
B - ) Her ikisi de yanlıştır.
C - ) 1. doğru 2. yanlıştır.
D - ) 1. yanlış 2. doğrudur.
     
64 - ) Yerleşim yerlerinde, kavşaklara kaç metre mesafe içinde duraklama yapmak yasaktır?
     
A - ) 20
B - ) 15
C - ) 10
D - ) 5
     
65 - ) Aşağıdakilerden hangisi park etmeye örnektir?
     
A - ) 10 dakika süre ile beklemek
B - ) Park etmek için manevra yapmak
C - ) Yük yüklemek veya boşaltmak
D - ) Yolun kapalı olması durumunda beklemek
     
66 - ) Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
     
A - ) Karşılaşmalarda ışıklan söndürmek
B - ) Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C - ) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
D - ) Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak
     
67 - ) Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
     
A - ) 30
B - ) 20
C - ) 10
D - ) 5
     
68 - ) Frenleri sağlam olan arızalı araç ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olabilir?
     
A - ) 2
B - ) 3
C - ) 4
D - ) 5
     
69 - ) Araç kornasının, gündüzleri hangi durumda kullanılması zorunludur?
     
A - ) Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
B - ) ilerisi görülmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
C - ) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
D - ) Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
     
70 - ) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
     
A - ) Yüklerin bağlanması
B - ) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C - ) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D - ) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
     
71 - ) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazının en az kaç adet ve her birinin kaç kilogram olması zorunludur?
     
A - ) Adet :3 - Kilogram:2
B - ) Adet :2 - Kilogram:6
C - ) Adet :3 - Kilogram:6
D - ) Adet :3 - Kilogram:12
     
72 - )
.
     
A - ) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi
B - ) Araç yakıtının zamanında alınması
C - ) Araç bakımının zamanında yapılması
D - ) Araç yağının zamanında değiştirilmesi
     
73 - ) ikamet adresini değiştiren araç sahipleri, bu değişikliği kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadırlar?
     
A - ) 30
B - ) 40
C - ) 50
D - ) 60
     
74 - ) Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene suresini (sahip değiştirme hali hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
B - ) Araç trafikten men edilir.
C - ) Adli para cezası verilir.
D - ) 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
     
75 - ) Aşağıdakilerin hangisinde "takoğraf cihazı" kullanılır?
     
A - ) Otobüs
B - ) is makinesi
C - ) Taksi
D - ) Dolmuş taksi
     
76 - ) Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
     
A - ) 100
B - ) 110
C - ) 120
D - ) 130
     
77 - ) Aşağıdakilerden hangisi gevre kirliliğini önleyici tedbirlerden değildir?
     
A - ) Kısa mesafeli yerlere yaya gidilmesi
B - ) iniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C - ) Mümkün olduğunca toplu taşım araçların kullanılması
D - ) Trafiği yoğun olmayan taşıt yollarının seçilmesi
     
78 - ) Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha fazla duman havaya karışır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?
     
A - ) Gürültü kirliliğine
B - ) Orman yangınına
C - ) Toprak erozyonuna
D - ) Hava kirliliğine
     
79 - ) Sürücüler şehirler arası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?
     
A - ) Şehir haritası
B - ) şehir planı
C - ) Karayolları haritası
D - ) Şehir krokisi
     
80 - ) Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
     
A - ) Benzin filtresi
B - ) Hava filtresi
C - ) Yağ filtresi
D - ) Yağ filtresi
     
81 - ) Krank milinin iki turunda Dört zamanın meydana geldiği motor kaç zamanlıdır?
     
A - ) iki zamanlı
B - ) üç zamanlı
C - ) Dört zamanlı
D - ) Beş zamanlı
     
82 - ) iki zamanlıKrank milinin iki turunda bir is meydana gelen motor kaç zamanlıdır?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
83 - )
.
     
A - ) Emme zamanı
B - ) Sıkıştırma zamanı
C - ) Yanma zamanı
D - ) Egzoz zamanı
     
84 - ) Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
     
A - ) Su ve hava soğutmalı
B - ) Su ve yağ soğutmalı
C - ) Hava ve benzin soğutmalı
D - ) Yağ ve motorin soğutmalı
     
85 - ) Hangisi motorun parçasıdır?
     
A - ) Yakıt deposu
B - ) şaft
C - ) Silindir bloğu
D - ) Debriyaj
     
86 - ) Karter deki yağı, basınçlı olarak motor parçalarına gönderen hangisidir?
     
A - ) Su pompasıdır.
B - ) Yağ pompasıdır.
C - ) Distribütördür.
D - ) Radyatördür.
     
87 - ) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
     
A - ) Silindirdeki yakıt-hava karışımı ateşlemek
B - ) Silindirdeki yağ karışımı ateşlemek
C - ) Karterdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
D - ) Karterdeki yağ karışımını ateşlemek
     
88 - ) Motor çalışmazken. kontak anahtarının ateşleme durumunda açık bırakılması, aşağıdaki parçalardan hangisinin yanmasına neden olabilir?
     
A - ) Bujilerin
B - ) Flaşörün
C - ) Konjektörün
D - ) Endüksiyon bobininin
     
89 - ) Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
     
A - ) Akünün tamamı saf su ile doldurulmalıdır.
B - ) Plakaların 1 cm üzerine kadar saf su ilave edilmelidir.
C - ) Plakaların ortasına kadar saf su ile doldurulmalıdır.
D - ) Plakaların 1 cm altına kadar saf su ile doldurulmalıdır.
     
90 - ) Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa ne yanar?
     
A - ) Su pompası
B - ) Diferansiyel dişlileri
C - ) Alternatör diyotları
D - ) Şanzuman dişlileri
     
91 - ) Benzinli motorun ıslanarak çalışmaması durumunda hangisi yapılır?
     
A - ) Ateşleme sistemi parçaları kurulanır.
B - ) Mars sistemi parçaları kurulanır.
C - ) Şarj sistemi parçaları kurulanır.
D - ) Aydınlatma sistemi parçaları kurulanır.
     
92 - ) Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
     
A - ) Motorun kavrama yapması
B - ) Motorun hararet yapması
C - ) Motorun yağ yakması
D - ) Motorun çekişten düşmesi
     
93 - ) Enjeksiyon sistemli araçta, kontak anahtarını açtıktan sonra marş yapabilmek için hangi lambanın sönmesi gerekir?
     
A - ) Yağ lambasının
B - ) Şarj lambasının
C - ) Enjeksiyon sistem uyarı lambasının
D - ) Enjeksiyon sistem yağ lambasının
     
94 - ) Jikle devresi silindire havanın az, yakıtın ise fazla girmesini sağlar. Buna göre jikle devresi açık olarak bir süre seyir edilirse, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
     
A - ) Yakıt sarfiyatının artması
B - ) Yakıt sarfiyatının en az olması
C - ) Motorun sarsıntılı çalışması
D - ) Motorun soğuk çalışması
     
95 - ) Yakıt sisteminde aşağıdaki ayarlardan han­gisi yapılır?
     
A - ) Buji ayarı
B - ) Debriyaj ayarı
C - ) Platin ayarı
D - ) Rölanti ayarı
     
96 - ) Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere püskürtme sırasına göre basınçlı mazot gönderir?
     
A - ) Besleme pompası
B - ) Enjeksiyon pompası
C - ) Endüksiyon bobini
D - ) Distribütör
     
97 - ) Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
     
A - ) Enjeksiyon basıncının yüksek olması
B - ) Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
C - ) Hararet muşurunun arızalı olması
D - ) Isıtma bujisinin arızalı olması
     
98 - ) Dizel motorlu araçların egzozundan siyah duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Yakıt sisteminde hava vardır.
B - ) Depodaki yakıt kirlenmiştir.
C - ) Yakıt enjeksiyon pompası ayarsızdır.
D - ) Karbüratör ayarı bozuktur.
     
99 - ) Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdaki­lerden hangisi meydana gelir?
     
A - ) Motor daha hızını döner.
B - ) Marş dişlisi zarar görür.
C - ) Motor daha yavaş döner.
D - ) Motor daha iyi yağlama yapar.
     
100 - ) Marş yapıldığında "tık diye bir ses geliyor ve marş motoru çalışmayıp. korna da çalışmıyorsa" muhtemel problem aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
     
A - ) Akü de
B - ) Rölanti devresinde
C - ) Jikle devresinde
D - ) Bujilerde
     
101 - ) Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
     
A - ) Ateşleme sistemine yardımcı olmak
B - ) Motorda çalışan parçaların hareketini kolaylaştırmak
C - ) Yakıtın yanmasına yardımcı olmak
D - ) Motorun erken ısınmasını sağlamak
     
102 - ) Motor çalışırken, yağlamanın olup olmadığı nereden anlaşılır?
     
A - ) Yağ çubuğundan
B - ) Yağ filtresinden
C - ) Yağ göstergesinden
D - ) Yağ karterinden
     
103 - ) Egzozdan mavi duman çıkmasının sebebi nedir?
     
A - ) Motor yağında su vardır.
B - ) Motor yağ yakıyordur.
C - ) Yakıtta su vardır.
D - ) Motor fazla benzin yakıyordur.
     
104 - ) Aşağıdakilerden hangisi motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığına ayarlar?
     
A - ) Vantilatör
B - ) Radyatör
C - ) Termostat
D - ) Hararet göstergesi
     
105 - ) Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
     
A - ) Motor sıcaklığının artmasına
B - ) Motor silindir kapağının çatlamasına
C - ) Motorun stop etmesine
D - ) Motorun çekiş gücünün artmasına
     
106 - ) Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?
     
A - ) Lastiklerin havasının fazla olması
B - ) Bujilerin arızalı olması
C - ) Karbüratör soğutucusunun arızalı olması
D - ) Otomatik soğutucu fanın arızalı olması
     
107 - ) Aşağıdakilerden hangisi şarj sisteminin elemanıdır?
     
A - ) Alternatör
B - ) Distribütör
C - ) Platin
D - ) Endüksiyon bobini
     
108 - ) Araçta, kısa farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
     
A - ) 50
B - ) 45
C - ) 35
D - ) 25
     
109 - ) Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?
     
A - ) Fren hidroliğinin fazla olması
B - ) Fren sisteminde hava olması
C - ) Fren muşurunun arızalı olması
D - ) Fren pedalının zayıf olması
     
110 - ) Volan hareketini hangi parçadan alır?
     
A - ) Eksantrik milinden
B - ) Krank milinden
C - ) Supaplardan
D - ) Yağ pompasından
     
111 - ) Vites değiştirirken aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılır?
     
A - ) Gaz pedalına basılır.
B - ) El freni çekilir.
C - ) Debriyaj pedalına basılır.
D - ) Frene basılır.
     
112 - ) Debriyaj teli kopmuş ise ne olur?
     
A - ) Araç vitese geçmez.
B - ) Aracın gücü artar.
C - ) Aracın hızı artar.
D - ) Aracın freni tutmaz.
     
113 - ) Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
     
A - ) Far
B - ) Korna
C - ) Yağ lambası
D - ) Park lambası
     
114 - ) Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin parçasıdır?
     
A - ) Kampana
B - ) Volan
C - ) Kavrama
D - ) Aks
     
115 - ) Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımında kontrol edilir?
     
A - ) Haftalık
B - ) Günlük
C - ) Aylık
D - ) Altı aylık
     
116 - ) Aşağıdakilerden hangisi ön tekerleklerde düzensiz lastik aşınmasına sebep olur?
     
A - ) Rot ayarının bozuk olması
B - ) Buji ayarının bozuk olması
C - ) Avans ayarının bozuk olması
D - ) Rölanti ayarının bozuk olması
     
117 - ) Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon siste­minde yer alır?
     
A - ) Diferansiyel
B - ) Debriyaj
C - ) Amortisör
D - ) şaft
     
118 - ) Ön lastiklerden biri yeni, diğeri eski olan araçla fren yapılırsa ne olur?
     
A - ) Bir tarafa çeker
B - ) Freni tutmaz.
C - ) Fren pedalı sertleşir.
D - ) Arka frenler tutmaz.
     
119 - ) Aracın lastikleri üzerinde bulunan rakamlar lastiğin hangi özelliğini belirtir?
     
A - ) Sıcaklığını
B - ) Havasını
C - ) Ebatlarını
D - ) Yoğunluğunu
     
120 - ) Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
     
A - ) Volan dişlisinin
B - ) Triger kayışının
C - ) Endüksiyon bobininin
D - ) Marş dişlisinin
     
Aydın Sarı Sürücü Kursu Şirinevler Meydanı Toyak İş Merkezi Giriş Kat No:49 Şirinevler - Bahçelievler İSTANBUL
Telefonlar
( 0212 ) 503 25 25 - ( 0212 ) 551 04 44