Ehliyet Deneme Testleri
1 - ) Felaket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
     
A - ) Kazalar doğal, felaketler ise tamamen insanların neden olduğu olaylardır.
B - ) Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir oysa felaketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir.
C - ) Felaketler önlem alınarak önlenebilir ancak kazalar önlenemez.
D - ) Kazalar ve felaketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler.
     
2 - ) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında etkili olan çevre faktörlerinden değildir?
     
A - ) Yolun bakımsız oluşu
B - ) Kaldırımların yetersizliği
C - ) Uyarı işaretlerinin yetersizliği
D - ) Eski ve yetersiz araçların kullanılması
     
3 - ) Trafik kazasını gören sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
     
A - ) Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
B - ) Her durumda müdahale etmesi zorunludur.
C - ) Sadece sağlık eğitimi alanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
D - ) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
     
4 - ) Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüye doğru sıralanışı hangisindeki gibi olur?
     
A - ) Hücre -» Doku -» Organ -» Sistem
B - ) Organ -» Hücre -» Doku -» Sistem
C - ) Sistem -» Doku -» Organ -» Hücre
D - ) Hücre -» Organ -» Doku -» Sistem
     
5 - ) Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sistemin bir parçasıdır?
     
A - ) Sinir sistemi
B - ) Sindirim sistemi
C - ) Dolaşım sistemi
D - ) Solunum sistemi
     
6 - ) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
     
A - ) Mide
B - ) Akciğer
C - ) Karaciğer
D - ) Beyin
     
7 - ) Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
     
A - ) Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinesi hariç) bulundurulur.
B - ) Sadece şehirlerarası taşımacılık yapan araçlarda bulundurulur.
C - ) Sadece şehir içi taşımacık yapan araçlar­da bulundurulur.
D - ) Sadece A1, A2 ve G sınıfı belge ile kullanılan araçlarda bulundurulur.
     
8 - ) Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir?
     
A - ) Kaza yerinin en az 150 metreden görülebileceği şekilde reflektör veya ışıklı cihaz koymak
B - ) Kaza yapan aracın kontağını kapatarak motoru devreden çıkarmak
C - ) Kaza yerinin uzaktan görülebilmesi için büyük bir ateş yakarak dikkat çekmek
D - ) Aracın devrilme ve yanma ihtimaline karşı önlem almak
     
9 - ) Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
     
A - ) Kollarının gövdeye paralel durmasına
B - ) Ayak tarafından çıkarılmasına
C - ) Baş tarafından çıkarılmasına
D - ) Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına
     
10 - ) Holger-Nielsen (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
     
A - ) Boylamasına karın yaralanması olanlarda
B - ) Ağız-burun çevresinde kanama olanlarda
C - ) Omurga yaralanmalarında
D - ) Kapak göğüs yaralanmalarında
     
11 - ) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerindendir?
     
A - ) Kanın kalbe gelme hızının artması
B - ) Vücut sıcaklığın yükselmesi
C - ) Yüzde kızarma ve dudaklarda morarma
D - ) Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
     
12 - ) Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
     
A - ) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
B - ) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C - ) Kaç yaralı olduğuna bakılması
D - ) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
     
13 - ) Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
     
A - ) Burun üzerine ve enseye buz konulması
B - ) Yüzün soğuk su ile yıkanması
C - ) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
D - ) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
     
14 - ) Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B - ) Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C - ) Yaralının çabuk iyileşmesini sağlamak
D - ) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
     
15 - ) Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamasını ifade eder?
     
A - ) Kanayan yerin ilaçla tedavi edilmesi yöntemidir.
B - ) Kanayan yer üzerine sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.
C - ) Kanayan yerin alt kısmına basınçlı sargı uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D - ) Kalbin kanama bilgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
     
16 - ) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
     
A - ) Soğuk nemli cilt, titreme
B - ) Hareketlilik, saldırganlık hali
C - ) Cildin kızarması, aşırı terleme
D - ) Vücut sıcaklığında yükselme
     
17 - ) Bayılan hastaya aşağıdaki ilk yardım uygulamalardan hangisi yapılır?
     
A - ) Vücut sıcaklığı düşürülür
B - ) Duyu organları uyarılır.
C - ) Sekerli, soğuk içecek verilir.
D - ) Hastaneye götürülür.
     
18 - ) Aşağıdakilerden hangisi koma belirtilerinden değildir?
     
A - ) Uyarılara reaksiyonsuzluk
B - ) Hırıltılı solunum
C - ) Bilinçsizlik ve uyku
D - ) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
     
19 - ) Yetişkinlere dış kalp masajında, ilk yardım yapan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
     
A - ) Dirseklerini bükmeden göğüs kemiği üzeri­ne vücuda dik olacak şekilde tutması
B - ) Göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulaması
C - ) Basınç sırasında parmaklarını göğüs kafesiyle temas ettirmesi
D - ) Hastayı sert bir zemine sırt üstü yatırılması
     
20 - ) Ağıdakilerden hangisi açık yaralarda ilk yardım önlemi olarak uygulanır?
     
A - ) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sar­mak ve nakletmek
B - ) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
C - ) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
D - ) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
     
21 - ) Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Aracın kontağı kapatılarak yaralılar oradan uzaklaştırılır
B - ) Araç çalışır vaziyette iken yaralılar oradan uzaklaştırılır.
C - ) Aracın çevresindeki yanıcı maddeler uzaklaştırılır.
D - ) itfaiyeye haber verilir ve gelmesi beklenir.
     
22 - ) Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
     
A - ) Turnike uygulama
B - ) Kuvvetli masaj
C - ) Kalp seviyesinin altında tutma
D - ) Hareketsiz kalmasını sağlama
     
23 - ) Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
     
A - ) Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B - ) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
C - ) Bulantı ve kusmanın olması
D - ) Vücut sıcaklığının artması
     
24 - ) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda ilk yardım uygulamalarındandır?
     
A - ) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
B - ) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
C - ) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
D - ) Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
     
25 - ) Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıl olmalıdır?
     
A - ) inerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda
B - ) inerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C - ) inerken ve çıkarken başı aşağıda
D - ) inerken ve çıkarken başı yukarıda
     
26 - ) Bir kaza yerinden sağlık kuruluşuna hangi durumdaki yaralı 1. derecede öncelikli olarak nakledilir?
     
A - ) Şoka giren
B - ) Kolu çıkan
C - ) Ayağı burkulan
D - ) Birinci derecede yanığı olan
     
27 - ) Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
     
A - ) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
B - ) Karbüratörden sızan egzoz gazına maruz kalındığında
C - ) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzos gazına maruz kalındığında
D - ) Tünelde, uzun süre camları kapalı olarak araç kullanıldığında
     
28 - ) Zehirlenmelerde, ilk yardım sırasında yoğurt verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
     
A - ) Tüm zehirlenme olaylarında verilmelidir.
B - ) İlaç zehirlenmelerinde sulandırılarak verilir.
C - ) Kimyasal madde ile zehirlenenlere verilir.
D - ) Zehirlenmelerde hastaya yoğurt yedirmenin yararı yoktur.
     
29 - ) Aşağıdakilerden hangisi sıcak Çarpması (vurması) belirtisidir?
     
A - ) Aşırı terleme
B - ) Aşırı heyecan
C - ) Hareketliliğin artması
D - ) Sıcak ve kuru cilt
     
30 - ) Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B - ) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C - ) Trafik kurallarının davranış haline dönüşmemiş olması
D - ) Trafik işaret levhalarının yeterince bilinmemesi
     
31 - ) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
     
A - ) Milli Eğitim Bakanlığı
B - ) Karayolları Genel Müdürlüğü
C - ) Emniyet Genel Müdürlüğü
D - ) Ulaştırma Bakanlığı
     
32 - ) Aşağıdakilerden hangileri sürücü adaylarına sürücü kurslarında ders olarak verilir? I- Trafik ve çevre bilgisi II- Motor ve araç tekniği bilgisi III- ilk yardım bilgisi
     
A - ) Yalnız I
B - ) I - II
C - ) II -III
D - ) I - II - III
     
33 - ) Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
     
A - ) Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir
B - ) Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
C - ) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprü ve alanlardır.
D - ) Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
     
34 - )
Şekilde, yaya geçidi hangi rakamla gösterilmiştir?
     
A - ) 1
B - ) 2
C - ) 3
D - ) 1 ve 2
     
35 - )
Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir?
     
A - ) İki yönlü iki şeritli yol kesimine yaklaştığını
B - ) Bölünmüş yola gireceğini
C - ) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D - ) Tali yol kavşağına yaklaştığını
     
36 - ) Yük taşınmasında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıta ne denir?
     
A - ) Özel amaçlı taşıt
B - ) Arazi taşıtı
C - ) Kamp taşıtı
D - ) Taşıt katarı
     
37 - ) Sürücülerin hangi davranışı trafik kazalarına yol açabilir?
     
A - ) Araç kullanırken müzik dinlemek
B - ) Yorulduğunu hissettiğinde mola vermek
C - ) Kurallara uygun davranmak
D - ) Hız sınırlamalarını dikkate almamak
     
38 - ) Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
     
A - ) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
B - ) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
C - ) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
D - ) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
     
39 - ) Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin görevlerinden değildir?
     
A - ) Trafiği düzenlemek
B - ) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
C - ) El koyduğu trafik kazalarında, kaza tespit tutanağı düzenlemek
D - ) Sürücüleri denetlemek
     
40 - )
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
     
A - ) Okul geçidine yaklaşıldığını
B - ) Yaya geçidine gelindiğini
C - ) İzci kampına yaklaşıldığını
D - ) Yerleşim birimine gelindiğini
     
41 - )
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
     
A - ) ilki sola olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını
B - ) Yolda kasis, tümsek, çukur, gibi satıh bozuklukların olduğunu
C - ) Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşılmakta olduğunu
D - ) ilki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını
     
42 - ) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
43 - )
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
     
A - ) Sola dönmenin yasaklandığını
B - ) Kaygan yola yaklaşıldığını
C - ) Sola tehlikeli dönemece yaklaşıldığını
D - ) Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini
     
44 - ) Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
45 - )
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
     
A - ) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
B - ) Kamyon için geçme yasağının sonu oldu­ğunu
C - ) Kamyonun giremeyeceğini
D - ) Treylerin giremeyeceğini
     
46 - ) Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi genişlik anlamında ga­bari sınırlamasının olduğunu bildirir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
47 - )
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
     
A - ) sağa dönülmez
B - ) sola zorunlu yön
C - ) sağa zorunlu yön
D - ) sola dönülmez
     
48 - )
Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?
     
A - ) 1
B - ) 2
C - ) 3
D - ) 1 ve 3
     
49 - )
İki şeridin birleştiği yerde 2 nolu taşıt sürücüsü ne yapmalıdır?
     
A - ) U dönüşü yapmalıdır.
B - ) 1. araca yol vermelidir.
C - ) 1. aracı ikaz ederek durdurmalıdır.
D - ) Dörtlü lambaları yakarak beklemelidir.
     
50 - ) Aşağıdakilerden hangisi 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye uygulanır?
     
A - ) Araç kullanmaktan men cezası
B - ) Sadece para cezası
C - ) Ağır hapis cezası
D - ) Birinci kez ise 6 ay hafif hapis cezası
     
51 - ) Bir sürücünün, aşağıdaki araçlardan hangisini 24 saat süre içerisinde; toplam olarak 9 saat, devamlı olarak 4,5 saatten fazla kullanması yasaktır?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
52 - )
Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Hafif hapis cezası
B - ) Sadece ceza puanı
C - ) Para cezası ve ceza puanı
D - ) Trafikten men cezası
     
53 - )
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
     
A - ) yalnız 1
B - ) yalnız 3
C - ) 1 ve 3
D - ) 2 ve 4
     
54 - )
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
     
A - ) 3. aracın 30 km/saat hızla seyretmesi
B - ) 2. aracın 60 km/saat hızla seyretmesi
C - ) 1. aracın 70 km/saat hızla seyretmesi
D - ) 1. ve 2. aracın azami hız sınırını aşarak seyretmesi
     
55 - ) Konvoy halinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
     
A - ) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B - ) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C - ) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D - ) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
     
56 - )
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
     
A - ) 2. aracın sollama yapması
B - ) 3. aracın sollama yapması
C - ) Araçların takip mesafesine uyması
D - ) 2. aracın 1. aracı geçerken hızını arttırması
     
57 - )
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
     
A - ) Dur çizgisinde mutlaka durması
B - ) Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C - ) ileri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D - ) Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
     
58 - ) Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
     
A - ) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
B - ) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C - ) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
D - ) Geriyi görüş aynasından geçilen araç görülünceye kadar
     
59 - ) Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı araç sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
60 - ) Işıksız kavşakta sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
     
A - ) Sağdan gelen araca yol vermelidir.
B - ) Yolun sağına yanaşmalıdır.
C - ) Arkadan gelen araca yol vermelidir.
D - ) Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemelidir.
     
61 - )
.
     
A - ) I - II
B - ) I - III
C - ) II -III
D - ) I -II -III
     
62 - )
Şekildeki gibi dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I- Sağa dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Dar bir kavisle dönmeli
     
A - ) Yalnız l
B - ) I-II
C - ) II -III
D - ) I -II -III
     
63 - ) Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
     
A - ) Öndeki aracın geçilmesi
B - ) Şerit değiştirilmesi
C - ) Aracın hızının artırılması
D - ) Geçiş hakkı kuralına uyulması
     
64 - )
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
     
A - ) Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalıdır.
B - ) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C - ) 2 numaralı araca yol vermelidir.
D - ) Hızlanarak yoluna devam etmelidir.
     
65 - )
Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
     
A - ) 1 numaralı aracın sola dönüş yapması
B - ) 3 numaralı aracın sola dönüş yapması
C - ) 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
D - ) 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
     
66 - )
Şekildeki durumda hangi numaralının yolu kullanmada öncelik hakkı vardır?
     
A - ) 1
B - ) 2
C - ) 3
D - ) 4
     
67 - ) Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz?
     
A - ) Görev hali dışında
B - ) Yolların buzlu ve kaygan olması halinde
C - ) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D - ) Şehirlerarası kara yollarında
     
68 - ) Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlanmalıdır?
     
A - ) Kamyonete
B - ) Kamyona
C - ) iş makinesine
D - ) Lastik tekerlekli traktöre
     
69 - ) Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?
     
A - ) Acil uyarı ışıklarını yakarak
B - ) Birkaç defa korna çalarak
C - ) Birkaç defa selektör yaparak
D - ) Dönüş ışıklarının yakarak
     
70 - ) Trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
     
A - ) Yerleşim yeri içinde (m) 15 Yerleşim yeri dışında (m) 100
B - ) Yerleşim yeri içinde (m) 20 Yerleşim yeri dışında (m) 120
C - ) Yerleşim yeri içinde (m) 30 Yerleşim yeri dışında (m) 150
D - ) Yerleşim yeri içinde (m) 50 Yerleşim yeri dışında (m) 200
     
71 - ) Tepe Üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
     
A - ) 5
B - ) 10
C - ) 20
D - ) 30
     
72 - ) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli nedenidir?
     
A - ) Çevre şartlarının elverişsiz olması
B - ) Trafik yoğunluğunun fazla olması
C - ) Sürücülerin kural dışı araç kullanması
D - ) Araç bakımına önem verilmemesi
     
73 - ) Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan Sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
     
A - ) Uygun mesafede mutlaka durmalıdırlar.
B - ) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler.
C - ) Demir yolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler.
D - ) Hızlarını artırarak geçmelidirler.
     
74 - ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi yolcu taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
     
A - ) SRC 1
B - ) SRC 2
C - ) SRC 3
D - ) SRC 4
     
75 - ) İkamet adresini değiştiren araç sahipleri, bu değişikliği kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadırlar?
     
A - ) 30
B - ) 40
C - ) 50
D - ) 60
     
76 - ) "C" sınıfı sürücü belgesine sahip olan hangisinde verilen araçları kullanabilir?
     
A - ) Kamyon, minibüs, lastik tekerlekli traktör
B - ) Otobüs, kamyon, kamyonet
C - ) Çekici, kamyon, minibüs
D - ) İş makinesi, otomobil, minibüs
     
77 - ) Taşıtlarda kalitesiz yakıt kullanılması, aşağıdakilerden hangilerinin zarar görmesine neden olur? I- insanların II- Taşıtların III- Bitkilerin
     
A - ) Yalnız l
B - ) I-II
C - ) II -III
D - ) I -II -III
     
78 - ) Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Aracın şehir merkezine girmesi yasaklanır.
B - ) Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C - ) Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D - ) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
     
79 - ) Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?
     
A - ) Çevre kirliliğinin azalmasına
B - ) Şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun azalmasına
C - ) Temiz ve ucuz yakıt kullanabilmesine
D - ) Atıkların tekrardan kullanabilmesine
     
80 - ) Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
     
A - ) Gürültü kirliliği oluşturmamak
B - ) Yakıt tasarrufu sağlamak
C - ) Motor gücünü artırmak
D - ) Kazalara karşı güvenliği artırmak
     
81 - ) İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
     
A - ) Elektrik enerjisini
B - ) Hidrolik enerjiyi
C - ) Nükleer enerjiyi
D - ) Isı enerjisini
     
82 - ) Aşağıdakilerin hangisinde LPG yaygın olarak kullanılır?
     
A - ) Su motorlarında
B - ) Otomobil motorlarında
C - ) Ağaç kesme motorlarında
D - ) Tekne motorlarında
     
83 - ) Aşağıdakilerden hangisi LPG'li motorların dezavantajlarındandır?
     
A - ) Ateşleme bujisinin ömrü uzun olur.
B - ) Yağın ömrü uzun olur.
C - ) Motor performansı bir miktar düşer.
D - ) Egzoz emisyonları açısından daha çevrecidir.
     
84 - )
.
     
A - ) Emme zamanı
B - ) Sıkıştırma zamanı
C - ) Ateşleme zamanı
D - ) Egzoz zamanı
     
85 - ) Motor yağlama yağı hangi kapaktan konur?
     
A - ) Radyatör kapağından
B - ) Külbütör kapağından
C - ) Yakıt deposu kapağından
D - ) Akü kapaklarından
     
86 - )
Şekildeki motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) manifold
B - ) silindir bloğu
C - ) karter
D - ) silindir kapağı
     
87 - ) Silindir içinde iki ölü nokta arasında hareket ederek zamanları meydana getiren motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) krank mili
B - ) piston
C - ) supap kapağı
D - ) buji
     
88 - ) Egzoz gazlarının oluşturduğu gürültüyü aşağıdakilerden hangisi azaltır?
     
A - ) Emme susturucusu
B - ) Emme supabı
C - ) Egzoz supabı
D - ) Egzoz susturucusu
     
89 - )
Benzinli bir motorun ateşleme sistemi şekildeki gibi şematize edilmiştir. Buna göre, şekildeki soru işareti (?) yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
     
A - ) Hava filtresi
B - ) Egzoz manifoldu
C - ) Endüksiyon bobini
D - ) Enjektörler
     
90 - ) Motorlu Araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
     
A - ) Motorun sarsıntılı çalışmasına
B - ) Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına
C - ) Motorun yağ yakmasına
D - ) Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
     
91 - )
Şekildeki yağ lambası göstergesi aracın ön panelinde bulunur. Kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında bu göstergenin yanması gerekir. Eğer yanmıyorsa arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
     
A - ) Yağ lambasının ampulünde
B - ) Yağ pompasında
C - ) Yağ filtresinde
D - ) Yağ süzgecinde
     
92 - ) Akünün bakımında neye dikkat edilir?
     
A - ) Plakaların temiz olup olmadığına
B - ) Elemanlar içerisindeki ispirto seviyesine
C - ) Elemanlar içerisindeki antifriz seviyesine
D - ) Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına
     
93 - ) Aşağıdakilerden hangisi şarj sisteminin parçası değildir?
     
A - ) Şarj göstergesi
B - ) Distribütör
C - ) Alternatör
D - ) Regülatör
     
94 - ) Hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
     
A - ) Lastiklerin havasının az olması
B - ) Aşırı hız yapılması
C - ) Ani duruş ve kalkış yapılması
D - ) Uygun viteste gidilmemesi
     
95 - ) Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
     
A - ) Ateşleme bobini
B - ) Distribütör
C - ) Buji
D - ) Kontak anahtarı
     
96 - ) Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
     
A - ) Benzin filtresi
B - ) Hava filtresi
C - ) Yağ filtresi
D - ) Su filtresi
     
97 - ) Jiklenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Motorun çabuk soğumasını sağlar.
B - ) Aracın vitese kolay geçmesini sağlar.
C - ) Sıcak havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar.
D - ) Soğuk havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar.
     
98 - ) Aşağıdakilerden hangisi, yakıt sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?
     
A - ) Su seviyesi kontrolü
B - ) Yağ seviyesi kontrolü
C - ) Yakıt seviyesi kontrolü
D - ) Hidrolik seviyesi kontrolü
     
99 - ) Aşağıdakilerden hangisi otomatik vitesli araca yapılmaz?
     
A - ) iterek veya çekerek çalıştırmak
B - ) Aküyü tam şarj etmek
C - ) Debriyaj pedalına basarak marş yapmak
D - ) Hava filtresini değiştirmek
     
100 - ) Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?
     
A - ) Yüksek devirde
B - ) Düzensiz, tekleyerek
C - ) Zengin karışımla
D - ) Rölantide
     
101 - ) Hangisi ateşleme sistemi elemanı değildir?
     
A - ) buji
B - ) kondansatör
C - ) hava filtresi
D - ) platin
     
102 - ) Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda bulunmaz?
     
A - ) Enjektörler
B - ) Distribütör
C - ) Kızdırma bujisi
D - ) Yakıt pompası
     
103 - ) Motorda yağlama sisteminin amacını aşağıdakilerden hangisi açıklar?
     
A - ) Yakıt-hava karışımını ayarlamak
B - ) Motorun erken ısınmasını sağlamak
C - ) Aşıntıyı azaltmak ve soğumayı sağlamak
D - ) Fren hidroliğini, çalışma sıcaklığında tutmak
     
104 - ) Aşağıdakilerden hangisi, soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?
     
A - ) Su seviyesi kontrolü
B - ) Yağ seviyesi kontrolü
C - ) Hidrolik seviyesi kontrolü
D - ) Elektrolit seviyesi kontrolü
     
105 - ) Hareket halindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
     
A - ) El freninin çekilmesi
B - ) Vitesin 1. vitese takılması
C - ) Gaz pedalına basılması
D - ) Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması
     
106 - ) Motor çalışırken yağ göstergesinde anormallik görüldüğünde ne yapılır?
     
A - ) Motor devri yükseltilir.
B - ) Motor devri düşürülür.
C - ) Motor hemen durdurulur.
D - ) Motor rölantide çalıştırılır.
     
107 - ) Vantilatör kayışı hangi parçaya hareket verir?
     
A - ) Su pompasına
B - ) Krank miline
C - ) Kam miline
D - ) Yağ pompasına
     
108 - ) Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
     
A - ) Motor hararet yapar.
B - ) Motor suyu soğur.
C - ) Motor suyuna yağ karışır.
D - ) Motor hemen durur.
     
109 - ) Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
     
A - ) Motorun stop etmesine
B - ) Motor sıcaklığının artmasına
C - ) Motorun çekiş gücünün artmasına
D - ) Motor silindir kapağının çatlamasına
     
110 - ) Aküyü şarj eden parça aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Marş motorudur.
B - ) Distribütördür
C - ) Endüksiyon bobinidir.
D - ) Alternatördür.
     
111 - )
Aracın gösterge panelinde bulunan, şekildeki göstergenin mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir?
     
A - ) Uzun farların yandığını
B - ) Kısa farların yandığını
C - ) El freninin çekilmiş olduğunu
D - ) Cam rezistansının çalıştığını
     
112 - )
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır?
     
A - ) kavrama
B - ) vites kutusu
C - ) diferansiyel
D - ) volan
     
113 - ) Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Debriyaj halatı kopmuştur.
B - ) Debriyaj pedalına hiç basılmıyordur.
C - ) Debriyaj pedal boşluğu fazladır.
D - ) Taşıt hareket halinde iken debriyaj pedalına yarım basılıyordur.
     
114 - ) Debriyaj teli kopmuş ise ne olur?
     
A - ) Aracın hızı artar.
B - ) Aracın gücü artar.
C - ) Araç vitese geçmez.
D - ) Aracın freni tutmaz.
     
115 - ) Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının elemanıdır?
     
A - ) Aks
B - ) Piston
C - ) Amortisör
D - ) Rot
     
116 - ) Düz yolda belli bir hızdan sonra direksiyonda titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?
     
A - ) Eksantrik milinde balanssızlık vardır.
B - ) Lastiklerde balanssızlık vardır.
C - ) Alternatörde balanssızlık vardır.
D - ) Pistonlarda balanssızlık vardır.
     
117 - ) Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
     
A - ) Günde bir
B - ) Haftada bir
C - ) Altı ayda bir
D - ) Araca binileceği zaman
     
118 - ) Aşağıdakilerden hangisi hareket halindeki aracın hızını azaltmak için yapılır?
     
A - ) El freninin çekilmesi
B - ) Debriyaj pedalına basılması
C - ) Fren pedalına basılması
D - ) Fren ve debriyaj pedalına aynı anda basılması
     
119 - ) Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
     
A - ) Vitesi boşa almak
B - ) Debriyaj pedalına basmak
C - ) Fren pedalına basmak
D - ) El frenini çekmek
     
120 - ) Aşağıdakilerden hangisi ön düzene ait parçadır?
     
A - ) vites kutusu
B - ) diferansiyel
C - ) rot başları
D - ) şaft
     
Aydın Sarı Sürücü Kursu Şirinevler Meydanı Toyak İş Merkezi Giriş Kat No:49 Şirinevler - Bahçelievler İSTANBUL
Telefonlar
( 0212 ) 503 25 25 - ( 0212 ) 551 04 44