Ehliyet Deneme Testleri
1 - ) Motorlu taşıt sürücü kursunu bitiren ve kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan adaya hangi belge verilir?
     
A - ) Ruhsat
B - ) Trafik tescil belgesi
C - ) Taşıt sürücü sertifikası
D - ) sürücü kursu diploması
     
2 - ) Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne denir?
     
A - ) İş makinesi
B - ) Troleybüs
C - ) Feribot
D - ) Taşıt
     
3 - )
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
     
A - ) Bölünmüş kara yolu
B - ) Tek yönlü kara yolu
C - ) İki yönlü kara yolu
D - ) Banket
     
4 - ) Aşağıdakilerden hangisi taşıt katarına örnektir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
5 - ) Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
     
A - ) Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
B - ) Sürücü belgesi varsa geri alınır.
C - ) Trafikten ömür boyu men edilir.
D - ) 6 ay hapis cezası verilir.
     
6 - ) Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
     
A - ) Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir.
B - ) Hızını artırmalıdır.
C - ) Dikkatli geçmelidir.
D - ) Kalkışa hazırlanmalıdır.
     
7 - ) Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
8 - )
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
     
A - ) Soldan daralan kaplama
B - ) Tehlikeli eğim
C - ) Tek yönlü yol
D - ) Kaygan yol
     
9 - )
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
     
A - ) Kaygan yola yaklaşıldığını
B - ) Taşıt yoluna taş, kaya, toprak düşebileceğini
C - ) Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
D - ) Tehlikeli eğimli (iniş) kesime yaklaşıldığını
     
10 - )
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
     
A - ) Yol kenarında besi çiftliği bulunduğunu
B - ) Ehli hayvanların yola çıkabileceğini
C - ) Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığını
D - ) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
     
11 - )
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
     
A - ) Sağda yolun daraldığını
B - ) Sağda tek yönlüü yola girileceğini
C - ) Sağa doğru yolun eğimli olduğunu
D - ) Sağa tehlikeli dönemece yaklaşıldığını
     
12 - )
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
     
A - ) Geri gitmeyi
B - ) Sola dönmeyi
C - ) “U” dönüşü yapmayı
D - ) Ada etrafında dönmeyi
     
13 - )
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
     
A - ) U dönüşü yapılmaz
B - ) Sola zorunlu yön
C - ) Sağa dönülmez
D - ) Sola dönülmez
     
14 - )
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
     
A - ) Geçme yasağının sonunu
B - ) Ana yol-tali yol kavşağına yaklaşıldığını
C - ) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
D - ) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
     
15 - ) Aşağıdakilerden hangisi tarım traktörü giremez işaretidir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
16 - ) Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
17 - ) Aşağıdakilerden hangisi ana yol-tali yol kavşağı ile ilgili trafik işareti değildir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
18 - ) Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler?
     
A - ) Yol çizgileri
B - ) Işıklı işaret cihazları
C - ) Kara yollarındaki taşıt sayısı
D - ) Yolda yaya geçitlerinin olması
     
19 - )
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir?
     
A - ) Işıklara 50 m kaldığını
B - ) Asgari (en az) hız sınırını
C - ) Azami (en yüksek) hız sınırını
D - ) Öndeki araca 50 m’den fazla yaklaşılmamasını
     
20 - ) Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde;0,50 promilin üstünde alkollü olduğu üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
     
A - ) 6 ay
B - ) 1 yıl
C - ) 2 yıl
D - ) 5 yıl
     
21 - )
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
     
A - ) Yalnız 1
B - ) Yalnız 3
C - ) 1 - 2
D - ) 2 - 4
     
22 - ) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret yoksa, iş makineleri için azami hız saatte kaç kilometredir?
     
A - ) 30
B - ) 25
C - ) 20
D - ) 15
     
23 - ) I- Yangın tüpü II- Reflektör III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki techizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur
     
A - ) I - II
B - ) I - III
C - ) II - III
D - ) I - II - III
     
24 - ) Aşağıdakilerden hangisi araç geçme işleminin son basamağıdır?
     
A - ) Sol şeride girmek
B - ) Sağ şeride girmek
C - ) Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek
D - ) Geriyi görüş aynasından, geçilmekte olan aracı izlemek
     
25 - )
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
     
A - ) Dar kavisle dönülmesi
B - ) Karşıya geçen yaya varsa durulması
C - ) Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girilmesi
D - ) Geniş kavisle dönülmesi
     
26 - )
Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?
     
A - ) Tarım traktörü
B - ) Otobüs
C - ) İş makinesi
D - ) At arabası
     
27 - ) Okul taşıtının arkasındaki “DUR” ışığı hangi hâllerde yakılır?
     
A - ) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
B - ) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
C - ) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
D - ) Sadece öğrenci indirip bindirirken
     
28 - ) Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
     
A - ) Hızın azaltılması
B - ) Bariyer kapalı ise durulması
C - ) Öndeki aracın geçilmesi
D - ) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
     
29 - ) Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
     
A - ) 30
B - ) 20
C - ) 10
D - ) 5
     
30 - ) Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazaları yoğun olur.Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?
     
A - ) Yayaların otoyola çıkması
B - ) Yeni araçların kullanılması
C - ) Araçlardaki yolcu sayısının azalması
D - ) Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması
     
31 - ) Tarım traktörlerine 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
     
A - ) 1
B - ) 2
C - ) 3
D - ) 4
     
32 - ) “F” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanabilir?
     
A - ) Tarım traktörü
B - ) İş makinesi
C - ) Motosiklet
D - ) Minibüs
     
33 - ) Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Sürücü belgesine 6 ay el koyma
B - ) Para cezası ve ceza puanı
C - ) Trafikten süresiz men
D - ) Hafif hapis cezası
     
34 - ) Aşağıdakilerden hangisi trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
     
A - ) Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi
B - ) Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi
C - ) İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
D - ) Kasko sigortası poliçesi, sahiplik belgesi
     
35 - ) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
     
A - ) Zorunlu olmadıkça yavaş sürmek
B - ) Öndeki aracı yakından takip etmek
C - ) Dönüş manevralarını yanlış yapmak
D - ) Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
     
36 - ) Maddi hasarlı kazalarda taraflar, yetkili kişinin gelmesine lüzum görmeden anlaşmaları hâlinde ne yapmalıdır?
     
A - ) Kazayı polise haber vermelidir.
B - ) Anlaşmalarını yazılı olarak tespit etmelidir.
C - ) Yazılı anlaşma yapmadan kaza yerinden ayrılmalıdır.
D - ) Sonradan yetkililerden kaza tespit tutanağı düzenlenmesini istemelidir.
     
37 - ) I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmakKara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
     
A - ) I - II
B - ) I - III
C - ) II - III
D - ) I - II - III
     
38 - ) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?
     
A - ) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
B - ) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
C - ) Araç egzozlarının patlak veya tıkanık olması
D - ) Araca gereğinden fazla yolcu alınması
     
39 - ) Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir?
     
A - ) Beden sağlığının bozulması
B - ) Ruh sağlığının bozulması
C - ) İş veriminin artması
D - ) Dikkatin dağılması
     
40 - ) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?
     
A - ) Teneke, poşet ve pet şişelerin akarsulara atılması
B - ) Kanalizasyon sularının arıtıldıktan sonra akarsulara boşaltılması
C - ) Deniz kıyısından ve dere yataklarından gelişi güzel kum alınması
D - ) Fabrika atıklarının göl veya denize boşaltılması
     
Aydın Sarı Sürücü Kursu Şirinevler Meydanı Toyak İş Merkezi Giriş Kat No:49 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL
Telefon
( 0212 )    503 25 25   -    551 04 44