Traffic Posts

yol ver dur Karşıdan Gelene Yol Ver Taşıt Giremez Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
Give way Stop Give way to oncoming No entry for vehicular No entry for vehicular traffic
Tarım Traktörü Giremez Belirli Miktarlardan fazla patlayıcı taşıt giremez Belirli Miktardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Giremez Motorlu Taşıt Giremez Taşıt Giremez
No entry for agricultural tractors No vehicles carrying explosives No vehicles carrying water No motor vehicles No vehicles
Kamyon İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasağı Azami Hız Sınırlaması Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır Gümrük - Durmadan Geçmek Yasaktır Bütün
No passing for trucksı Maximum speed No horn Duty - Stop National speed limit applies
Hız Sınırlaması Sonu Geçme Yasağı Sonu Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol Motosiklet Giremez
End of minimum speed End of passing ban End of passing ban for trucks No motor vehicles except motorcycle No motorcycle
Bisiklet Giremez Mopet Giremez Kamyon Giremez Genişliği ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez Yüksekliği ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
No cycling No moped No Trucks No vehicles over width shown No vehicles over height shown
Uzunluğu ... Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez Dingil Başına ... Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez Yüklü Ağırlığı ... Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez Otobüs Giremez Treyler Giremez
No vehicle or combination of vehicles over length shown No vehicle or combination of vehicles which load more than shown in a one shaft (in tones) No vehicles over maximum gross weight shown ( in tones) No buses No trailer
Yaya Giremez At Arabası Giremez El Arabası Giremez Öndeki Taşıt ... Metreden Daha Yakın Takip Edilemez Sağa Dönülmez
No Pedestrian No Horse car No Handcart Fallow shown distance No right turn
Sola Dönülmez U Dönüşü Yapılmaz Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır Her İki Yandan Gidiniz Dönel Kavşak
No left turn No U-turns No passing Vehicles may pass either side Mini-roundabout
Sağa Mecburi Yön Sola Mecburi Yön İleri Mecburi Yön İleri ve Sağa Mecburi Yön İleri ve Sola Mecburi Yön
Turn right Turn left Ahead only Ahead and turn right only Ahead and turn left only
Sağa ve Sola Mecburi Yön Sağdan Gidiniz Tek Yönlü Yol Mecburi Bisiklet Yolu Mecburi Yaya Yolu
Left or right only Keep left One Way Bcycles only Pedestrians only
Mecburi At Yolu Mecburi Asgari Hız Mecburi Asgari Hız Sonu Zincir Takmak Mecburidir Zincir Takma Mecburiyeti
Accompanied horses Minimum speed End of minimum speed Chain belt only Enf of chain belt

Menu Anasayfa