10 Ocak 2015 Ehliyet Sınav Soruları
(1) Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
(2) Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
(3) Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
(4) Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
(5) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
(6) Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?
(7) Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
(8) • Bir el alına yerleştirilir.
•Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
•Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
(9) Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde,kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
(10) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
(11) I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
(12) Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?
(13) Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
(14) Aksine bir durum yoksa,şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
(15) Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
(16) şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(17) şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(18) Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?
(19) şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(20) Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
(21) Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
(22) I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?
(23) Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
(24) Araçların muayene süresi dolmasa bile,aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
(25) Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
(26) Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
(27) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
(28) Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
(29) Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
(30) şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?
(31) Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
(32) şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
(33) şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
(34) Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
(35) Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
(36) şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
(37) Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
(38) Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
(39) Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
(40) Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
(41) I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
(42) Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(43) Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
(44) Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?
(45) şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?
(46) Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
(47) Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
(48) Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
(49) Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
(50) Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Menu Anasayfa