12 Aralık 2015 ehliyet sınav soruları
(1) Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?
(2) Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
(3) İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
(4) Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
(5) • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
••Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu,diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
••Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
(6) Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
(7) İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan C dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
(8) İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
(9) Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
(10) I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
(11) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda,kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
(12) Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
(13) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
(14) Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?
(15) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
(16) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
(17) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerde hangilerini yapmalıdır?

I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
(18) Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
(19) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(20) I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
(21) Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
(22) Araçların durma ve duraklama halleri dışında,genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
(23) Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(24) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
(25) Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
(26) Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
(27) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
(28) Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm,yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
(29) Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
(30) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
(31) Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
(32) Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
(33) Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
(34) Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(35) 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
(36) Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
(37) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
(38) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
(39) Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
(40) Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
(41) Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
(42) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
(43) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?
(44) I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak
Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
(45) Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
(46) Motor çalışır durumda iken,aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
(47) I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
(48)
(49) Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
(50) Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

Menu Anasayfa