12 Ocak 2014 Ehliyet Sınav Soruları
(1) Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
(2) Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(3) Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(4) Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
(5) Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
(6) Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
(7) ılk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?
(8) Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
(9) şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
(10) "Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
(11) Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
(12) • Bulantı ve kusma olması
•Burun ve kulaktan kan gelmesi
•Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
(13) Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
(14)
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
(15) şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
(16)
şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?
(17) Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
(18)
şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
(19)
şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
(20) Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
(21) Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
(22) Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
(23) B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
(24)
şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
(25) Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
(26) Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
(27) I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması
Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması
Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
(28) Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?
(29) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
(30) Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
(31) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
(32) I- şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
(33) Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
(34) Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
(35)
şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
(36) şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.
••Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
••Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
••Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?ir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.
••Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
••Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
••Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?
(37) Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?
(38)
şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
(39)
şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
(40) Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
(41) Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
(42) Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
(43) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
(44) Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
(45) Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
(46) Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
(47) Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
(48) Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
(49) Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
(50) I- Motor ve araç kontrolünün yapılması
II- Koltuk ve aynaların ayarlanması
III- Emniyet kemerinin ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Menu Anasayfa