12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları
(1) Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
(2) Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
(3) Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
(4) Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
(5) Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
(6) ılk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
(7) Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
(8) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
(9) " Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
(10) I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması
Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
(11) Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında,kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
(12) Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
(13) Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
(14) Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
(15) Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
(16) şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
(17) Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
(18) Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
(19) şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(20) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
(21) Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?
(22) Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
(23) Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
(24) Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
(25) Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
(26) E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?
(27) Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
(28) Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
(29) Tabloda,kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
(30) şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
(31) Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında,hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
(32)
şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
(33) Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
(34) şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
(35) Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü,bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
(36) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
(37)
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında,aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
(38) Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
(39) şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
(40) I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri
Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
(41) Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
(42) Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?
(43) Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
(44) Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
(45) Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
(46) Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
(47) Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
(48) Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
(49) Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
(50) Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?

Menu Anasayfa