13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları
(1) Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
(2) Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
(3) I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- ılk yardımcının kendi sağlığını riske atması
Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
(4) Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
(5) Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
(6) Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
(7) ılk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan '' C ''neyi ifade eder?
(8) Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
(9) Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
(10) I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.
Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
(11) Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
(12) I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
(13) ılk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış,yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır. ılk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
(14) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
(15) Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin '' dur ''işaretidir?
(16) Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
(17) şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(18) şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
(19) şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(20) şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(21) Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
(22) Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.
(23) Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
(24) Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
(25) I- Reflektör
II- ılk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası
Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
(26) Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
(27) Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
(28) Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
(29) Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.

Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
(30) Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
(31) Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
(32) Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
(33) şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
(34) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
(35)
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
(36) şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
(37) Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
(38) Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
(39) Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
(40) şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
(41) Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
(42) Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?
(43) Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
(44) Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
(45) Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
(46) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
(47)
Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?
(48) I- LPG
II- Benzin
III- Motorin
ıçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
(49) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
(50) Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Menu Anasayfa