13 nisan 2013 a2 Ehliyet Sınav Soruları
(1) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
(2) Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(3) Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
(4) Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
(5) Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği,uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
(6) I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması
Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?
(7) Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde,akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
(8) Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(9) Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
(10) "Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
(11) Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
(12) Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
(13) Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
(14) Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
(15) I- Koruma
II- Bildirme
III- Kurtarma
Verilenlerden hangileri "kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar?
(16)
şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(17) Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
(18)
şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
(19)
şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
(20) Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
(21) Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
(22) Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
(23)
şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
(24)
şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
(25) ıki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alanlara ne ad verilir?
(26) Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
(27) Araçlarında teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
(28) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
(29)
Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
(30)
şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
(31) ıniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
(32) Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?
(33) Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
(34) Sürücüler, araçlarının hızını aşağıdakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadır?
(35)
Aksine bir durum yoksa şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
(36)
Motosikletin gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
(37) • Buji
•Piston
•Silindir kapağı
Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?
(38) Araçta sigortalardan biri yanmış ise yerine ne takılmalıdır?
(39) Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
(40) Motosiklette tahrik zincirinin kullanım ömrü uygun yağlama ve ayarına bağlıdır. Buna göre, yetersiz tahrik zinciri bakımı aşağıdakilerden hangisine neden olur?
(41) Aşağıdakilerden hangisi motosiklette gücün kaynağıdır?
(42) Motosikletin hangi sisteminde kaçak olması akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
(43) Tek silindirli motora sahip bir motosikletin buji kablosu çıkmış ise aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
(44) Aşağıdakilerden hangisi bujilerin aşınması sonucu meydana gelir?
(45)
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

Menu Anasayfa