14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları
(1) Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
(2) Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
(3) Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
(4) Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
(5) Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
(6) Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
(7) Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi,vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
(8) Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
(9) Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
(10) Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
(11) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
(12) Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
(13) Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında,kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
(14) Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
(15)
şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(16)
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(17)
şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
(18)
şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(19) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
(20)
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
(21) Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
(22) Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
(23) Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
(24)
şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?
(25) Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(26) Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
(27) I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
(28) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
(29) Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün,özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
(30) Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
(31) Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?
(32)
şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
(33)
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın,önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?
(34)
şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
(35) I- ışaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- ışaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
(36) Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
(37) Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa,eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
(38)
şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?
(39) Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
(40) Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
(41) Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
(42) Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
(43) Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
(44) Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
(45) Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?
(46) Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
(47)
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
(48) Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
(49) Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
(50) Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Menu Anasayfa