14 Mayıs 2016 ehliyet sınav Soruları
(1) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan Görüşerek Bilgi Edinme basamağında yer alır?
(2) Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
(3) Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
(4)
I Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II.Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III.Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
(5) Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
(6) Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
(7)
Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
(8) Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
(9) Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
(10) Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
(11) I.İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II.Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III.Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanmasıVerilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
(12) Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
(13)
Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(14) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
(15)
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
(16)
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(17)
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
(18) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidi-lecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
(19)
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
(20) Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
(21) Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
(22) •Park probleminin artması
•Çevrenin bozulması ve kirlilik
•Yakıt tüketiminin artması ve israf
•Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
•Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
(23) Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
(24)
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdaki-lerden hangisine verilen yol numarasıdır?
(25) I.Araç lastiği seçimi
II.Çevre ve iklim koşulları
III.Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
(26)
2013-2014 yılları itibariyleülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tablo-da verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
(27) Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
(28)
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(29) Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
(30)
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.
Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I.Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II.1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III.1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
(31)
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
(32) I.İtfaiye araçları
II.Organ ve doku nakil araçları
III.Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV.Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
(33) Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlar'dan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında azami hız sınırı diğerlerine göre daha fazladır?
(34) Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
(35)
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
(36) Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
(37) Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
(38) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
(39) Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
(40) Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
(41) Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
(42) Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
(43) Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
(44) Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
(45) Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
(46) Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
(47) Trafik kazası geçiren kişiler;
I.Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II.Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(48) Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
(49) Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
(50) Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.
Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Menu Anasayfa