20 Mayıs 2017 Ehliyet Sınav Soruları
(1) Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.
Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
(2) Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
(3) Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;
I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.
Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?
(4) Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir
. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
(5) Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
(6) Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?
(7) Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
(8) Aşağıdakilerden hangisi, iç kanamalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
(9) Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
(10) Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
(11) Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
(12) Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
(13) Rentek manevrası;
I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(14) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
(15) Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile
• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini
temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?
(16) Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?
(17) Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
(18) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
(19) Şekildeki trafik aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(20) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
(21) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi,kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?
(22) Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?
(23) Şekle göre hangi numaralı araçların,bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?
(24) Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dâhil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
(25) Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?
(26) Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
(27) Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
(28) Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
(29) Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
(30) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan biri değildir?
(31) Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
(32) I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?
(33) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
(34) I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.
(35) Şekildeki kazada hangi numaralı sürücüsü asli kusurlu sayılır?
(36) Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi,bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
(37) Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
(38) Millî Eğitim Bakanlığının teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verdiği belge aşağıdakilerden hangisidir?
(39) Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
(40) Haritada yeri gösterilen illerden daha güneydedir?
(41) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?
(42) Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
(43) Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
(44) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
(45) Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(46) Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?
(47) Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
(48) Araç park hâlindeyken park lambalarının açık bırakılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
(49) • Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.
Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?
(50) I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Menu Anasayfa