21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları
(1) Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
(2) Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
(3) Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
(4) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
(5) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
(6) Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
(7) Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
(8) Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında,ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
(9) I. Kazazedenin tedavi edilmesi II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
(10) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
(11) Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
(12) Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
(13) Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
(14) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
(15) Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
(16) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
(17) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(18) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
(19) Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
(20) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
(21) Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
(22) I. Hoşgörülü olunması II. Bencillikten uzak durulması III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
(23) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
(24) Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(25) Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
(26) Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
(27) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
(28) I. Aracın yük ve teknik özelliğine
II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
(29) Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
(30) Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
(31) Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
(32) Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
(33) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
(34) Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
(35) Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
(36) Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?
(37) Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
(38) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
(39) Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
(40) I. LPG
II. Benzin
III. Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
(41) Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
(42) Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
(43) Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
(44) Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
(45) Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?
(46) Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?
(47) Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
(48) I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde,kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
(49) Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
(50) Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

Menu Anasayfa