23 Aralık 2017 meb çıkmış sınav soruları
(1) Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
(2) I. Sıkan giysiler gevşetilir.
II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
(3) Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
(4) Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
(5) Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
(6) Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
(7) Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;
I. Bebeklerde kol atardamarından,
II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(8) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
(9) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
(10) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
(11) Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
(12) Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?
(13) Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.
Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
(14) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
(15) “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
(16) Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
(17)
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?
(18)
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
(19)
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakiler den hangisini yapması yanlıştır?
(20) Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(21) Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
(22) • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde
Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
(23) I. Maddi hasar tespiti yapmak II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?
(24) Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
(25) Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
(26) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
(27) Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(28) Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?
(29) Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;
I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,
II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,
III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,
IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
(30)
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
(31) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
(32) Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
(33) Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?
(34) Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
(35) Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
(36) I. Şarj
II. ABS
III. Yağ basıncı
Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?
(37) • Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması
Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
(38) Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
(39) Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
(40) Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
(41) Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
(42)
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(43)
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
(44) Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(45) Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
(46) Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
(47) - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
(48) Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.
Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması, hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
(49) Trafik kazası geçiren kişiler:
I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(50) Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

Menu Anasayfa