27 Haziran 2015 meb ehliyet sınav soruları
(1) I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- ınsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
(2) Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
(3) Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
(4) Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
(5) Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?
(6) Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
(7) Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
(8) Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
(9) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
(10) Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
(11) Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
(12) Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir.
Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?
(13) Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
(14) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
(15) Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
(16) Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
(17) Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
(18) şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
(19) Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
(20) şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(21) Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
(22) Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
(23) şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(24) Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
(25) Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
(26) şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
(27) Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
(28) şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
(29) şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
(30) Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
(31) şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(32) Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
(33) I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması yasaktır.
II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(34) Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
(35) Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(36) I- ıtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
(37) Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
(38) Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
(39) Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
(40) Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
(41) Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
(42) Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
(43) Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
(44) Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
(45) Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
(46) Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
(47) Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(48) Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
(49) Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?
(50) I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Menu Anasayfa