29 Ağustos 2015 ehliyet sınav soruları
(1) Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
(2) Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
(3) Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
(4) I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?
(5) Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
(6) Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
(7) Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
(8) İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
(9) Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?
(10) Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
(11) Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
(12) Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması,hangi tür kanama olduğunu gösterir?
(13)
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
(14)
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(15) Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
(16) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(17) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?
(18) Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
(19) Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
(20) Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
(21) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(22) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
(23) Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
(24) Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
(25) I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(26) Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
(27) Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
(28) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
(29) Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
(30) Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
(31) Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
(32) 90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
(33) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
(34)
Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
(35) Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?
(36) I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
(37) Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
(38) Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
(39) Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?
(40) Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
(41) Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
(42) Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
(43) Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
(44) Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(45) Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(46) Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
(47) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
(48) Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
(49) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
(50) Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Menu Anasayfa