29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları
(1) Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
(2) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
(3) Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
(4) I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?
(5) Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
(6) Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
(7) Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
(8) • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
(9)
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
(10) Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
(11) I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
(12) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
(13) Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(14) Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
(15) Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
(16) Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
(17) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
(18) Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
(19) Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
(20) Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
(21) Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
(22)
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(23)
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
(24) Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
(25) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
(26) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
(27) Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
(28) Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
(29)
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
(30) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
(31) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
(32) Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
(33) Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
(34) Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
(35) Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
(36) Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
(37)
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
(38) Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
(39) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
(40) Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(41) Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
(42) Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
(43) Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
(44) Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
(45) Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
(46) Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
(47) Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
(48) Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
(49) Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
(50) Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
(51) Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
(52) Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
(53) I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
(54) Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
(55) Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(56) Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
(57) Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
(58)   I- Jant kapağı çıkartılır.
 II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
(59)
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden
hangisini bildirir?
(60) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

Menu Anasayfa