2 kasım 2013 meb ehliyet sınav soruları
(1) Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
(2) Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
(3) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
(4) Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
(5) Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
(6) Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde,akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
(7) Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
(8) Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
(9)
Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1.aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
(10) Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
(11) Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
(12) Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
(13) Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı,acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
(14) Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
(15) Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
(16) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(17) Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
(18) Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
(19) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
(20)
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
(21) " İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
(22) I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
(23) Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
(24)
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
(25) Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
(26) Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(27) • Reflektör
•İlk yardım çantası
•Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
(28) Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
(29) Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
(30) Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
(31) Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
(32) Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
(33) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
(34) I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
(35) Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
(36) Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
(37) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
(38) Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
(39) Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
(40) Aksine bir işaret yoksa,eğimsiz iki yönlü dar yolda,otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
(41) Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde,trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
(42) Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
(43) ekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
(44) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
(45) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
(46) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
(47) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
(48) Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
(49) Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
(50) Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
(51) Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(52) Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
(53) Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
(54) Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
(55) Motorun soğutma sisteminde kullanılan su,0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
(56) Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
(57) Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz ?
(58) Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
(59) I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
(60) Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

Menu Anasayfa