6 eylül 2014 Ehliyet Sınav Soruları
(1) Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
(2) ılk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
(3) Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?
(4) Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
(5) Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
(6) •Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
•Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
(7) Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
(8) Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?
(9) Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(10) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
(11) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
(12) •Sıkıntı veya nefes darlığı
•Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara,boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
(13) Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
(14) Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
(15) I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması
Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
(16) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi,köprüler ve alanlara ne ad verilir?
(17)
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(18)
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
(19)
şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
(20) Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
(21) şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(22) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
(23) Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
(24) Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
(25) Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
(26) şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
(27)
şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli
(28) Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
(29) şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
(30) şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
(31) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
(32) Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
(33) Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
(34) Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
(35) Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur?
(36) Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
(37) Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
(38) I- Reflektör
II- ılk yardım çantası
III- Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
(39) Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
(40) Haritalar sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
(41) Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
(42) şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?
(43) Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
(44) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?
(45) Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
(46) Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
(47) Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
(48) Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
(49) Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?
(50) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

Menu Anasayfa