7 Temmuz 2007 çıkmış meb sınav soruları

1 - ) Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Yoğurt yedirilir.
B - ) Kusturulur.
C - ) Açık havaya çıkarılır.
D - ) Tuzlu su içirilir
     
2 - ) Yaralıların taşınmasında en doğru taşıma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Bir kişi ile destek olarak taşıma
B - ) iki kişi ile eller üstünde taşıma
C - ) Bir kişi ile sırtta taşıma
D - ) iki kişi ile sedyede taşıma
     
3 - ) Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınabilir?
     
A - ) Besinden zehirlenenler
B - ) Ayak kemiği kırık olanlar
C - ) Açık karın yarası olanlar
D - ) Göğüs kemiği kırık olanlar
     
4 - ) Seyir esnasında emniyet kemeri kullanılması aşağıdakilerden hangisini sağlar?
     
A - ) Araç kullanırken sürücünün direksiyona hâkimiyetini
B - ) Otomobilin daha iyi sürülmesini
C - ) Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini
D - ) Ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını
     
5 - ) Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım aşağıdakilerden han­gisidir?
     
A - ) Yara merhemi sürmek
B - ) Bol su ile yıkamak
C - ) Yakıcı maddeyi sulandırıp sürmek
D - )  Kuru sargı bezi ile kapatmak
     
6 - ) Aşağıdakilerden hangisi, bayılmanın kısa tanımıdır?
     
A - ) Geçici bilinç kaybı hâlidir.
B - ) Vücut sıcaklığının artmasıdır.
C - ) Vücudun su toplamasıdır.
D - ) Nabız atışının durmasıdır.
     
7 - ) Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?
     
A - ) iyice sarılarak uyutulması
B - ) Kaynar su ile yıkanması
C - ) Karla ovularak masaj yapılması
D - ) Şeker içeriği fazla, ılık içeceklerin verilmesi
     
8 - ) Kaza yerinden, tıbbı yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
     
A - ) Yaralıların durumu ve sayısının
B - ) Yaralıların kimliklerinin
C - ) Açık ve net adresin
D - ) Kaza zamanın
     
9 - ) Açık yaraya, ilk yardım önlemi olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
     
A - ) Merhem sürülür.
B - ) Yaralıya sok pozisyonu verilir.
C - ) Pamukla kapatılarak sıcak tutulur.
D - ) Sargı bezi ile sarılarak dış etkilerden korunur.
     
10 - ) Aşağıdakilerin hangisinde oluşan kırıklar, felce neden olabilir?
     
A - ) Kaburgada
B - ) Omurgada
C - ) Bacakta
D - ) El bileğinde
     
11 - ) Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
     
A - ) Kuvvetli masaj
B - ) Sürekli buzla ovma
C - ) Hareketsiz kalmasını sağlama
D - ) Turnike uygulama
     
12 - ) Burkulan eklemin bulunduğu bölgeye, şişmeyi önlemek için hangi uygulama yapılmalıdır?
     
A - ) Hasta oturtularak merhem sürülmeli
B - ) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı
C - ) Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı
D - ) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı
     
13 - ) Kalp masajı yapılacak olan hasta hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?
     
A - ) Sırtüstü, sert zemine
B - ) Yüzüstü, yumuşak zemine
C - ) Yan yatış pozisyonunda, sert zemine
D - ) Yan oturur pozisyonda, yumuşak zemine
     
14 - ) Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
     
A - ) Yan yatış
B - ) Yüzüstü yatış
C - ) Oturuş veya yarı oturuş
D - ) Sırtüstü yatış
     
15 - ) Aşağıdakilerden hangisinin yanık yarası üzerine uygulanması doğru olur?
     
A - ) Temiz, soğuk ve ıslak sargı bezi ile örtmek
B - ) Tentürdiyotlu pamukla kapatmak
C - ) Diş macunu sürmek
D - ) Oksijenli su ile yıkamak
     
16 - ) Aşağıdakilerden hangisi baygın durumdaki kişiye uygulanır?
     
A - ) Tokat atmak
B - ) Şok pozisyonu vermek
C - ) Yüzünü sıcak su ile yıkamak
D - ) Kalp masajı yapmak
     
17 - ) Hangi damar kanaması fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte olur?
     
A - ) Atardamar
B - ) Kılcal damar
C - ) Toplardamar ve atardamar
D - ) Toplardamar ve kılcal damar
     
18 - ) Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
     
A - ) Solunumun aniden derinleşmesi
B - )  Aşırı duyarlılık
C - ) Deride kızarıklık
D - ) Hayati faaliyetlerin zayıflaması
     
19 - ) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
     
A - ) ilaçla tedavi etmek
B - ) Tıbbi yardım için iletişim kurmak
C - ) Durumun kötüleşmesini engellemek
D - ) Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak
     
20 - ) Aşağıdakilerden hangisi kazalara en çok neden olur?
     
A - ) Çevre şartları
B - ) iklim şartlan
C - ) insanlar
D - ) Araçlar
     
21 - ) Yaralıya araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
     
A - ) Kollarının gövdeye paralel durmasına
B - ) Ayak tarafından çıkarılmasına
C - ) Baş tarafından çıkarılmasına
D - ) Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına
     
22 - ) ilk yardım yapan kişi, hareketsiz yatan hastanın ağız kısmına yanağını yaklaştırarak tutuyor.Bu uygulama ile hastanın hangi durumu kontrol edilir?
     
A - ) Soluğu
B - ) Vücut sıcaklığı
C - ) Solunum sayısı
D - ) Soğuk durumu
     
23 - ) Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan organdır?
     
A - ) Böbrek
B - ) Mide
C - ) Kalp
D - ) Karaciğer
     
24 - ) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
     
A - ) Çenenin kasılması
B - ) Dilin geriye kayması
C - ) Başın arkaya düşmesi
D - ) Vücudun kasılması
     
25 - ) Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kişinin, soluk yolu nasıl açılır?
     
A - )  Sırtüstü yatırıp karnına vurularak
B - ) Ağızdan ağıza suni solunum yapılarak
C - ) Yüzüstü yatırıp bel kısmına vurularak
D - ) Yan yatırıp omuzlan arasına vuru­larak
     
26 - ) Trafik kazalarında, aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan sebeptir?
     
A - ) Araç yapımındaki hata
B - ) Havanın yağışlı olması
C - ) Alkollü araç kullanma
D - ) Yol yapımındaki hata
     
27 - ) Trafik kazasını gören bir sürücünün kazaya müdahale etmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
     
A - ) Sürücünün isteğine bağlıdır.
B - ) Her durumda zorunludur.
C - ) Sadece resmi görevli araç sürücüleri zorunludur.
D - ) Sadece ağır araç sürücüleri zorunludur.
     
28 - ) Bacakta, turnike nereye uygulanmalıdır?
     
A - ) Diz ile kalça arasına
B - ) Diz ile ayak arasına
C - ) Diz kapağına
D - ) Ayak bileğinin alt kısmına
     
29 - ) Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin hangisine uygulanması sakıncalıdır?
     
A - )  Boyun bölgesine
B - ) Çöken kırık kemik üzerine
C - ) Bas ve yüz bölgesine
D - ) Kol ve bacak üzerine
     
30 - ) Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
     
A - ) Hızlı ve aceleci davranmaya
B - ) Kaza yapan araca hasar verilmemesine
C - ) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
D - ) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
     
31 - ) Kavşaklarda, ışıklı ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır?
     
A - ) Yeşil ışıklı ok söndüğünde
B - ) Işıklı ok yeşil yandığında
C - ) Ana lamba yeşil yandığında
D - ) Işıklı ok kırmızı yandığında
     
32 - )
Şekildeki trafik kazasına 1 ve 2 numaralı taşıt sürücülerinin hangi davranışları yol açmış olabilir?
     
A - ) 1 numaralı taşıtın yavaş seyretmesi
B - ) 1 numaralı taşıtın geçiş hakkini 2 numaralı taşıta vermemesi
C - ) 2 numaralı taşıtın dönüşü dar yapması
D - ) 2 numaralı taşıtın, 1 numaralı taşıtın geçmesini beklememesi
     
33 - ) Geri manevrasını Çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?
     
A - ) Aşağıya inip bir süre beklemelidir.
B - ) Akan trafiği durdurmalıdır.
C - ) Geri manevradan vazgeçmelidir.
D - ) Bir gözcü bulundurmalıdır.
     
34 - ) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
     
A - ) Trafik ışıkları
B - ) Trafik levhalar
C - ) Yer işaretleri
D - ) Trafik görevlisi
     
35 - )
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
     
A - ) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
B - ) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu seride girmesi
C - ) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu seride geçmesi
D - ) 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
     
36 - ) Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
     
A - ) Olduğu yerde hemen durmalıdır.
B - ) Derhal kavşağı boşaltarak yol vermelidir.
C - ) Geriye dönerek uzaklaşmasını beklemelidir.
D - ) Işıklı trafik işaretine uymalıdır.
     
37 - )
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
     
A - ) Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir.
B - ) 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.
C - ) 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.
D - ) 2 numaralı araç sürücüsü 1 numaralı araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmalıdır.
     
38 - ) Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
     
A - ) Karşıdan gelen araçla karsılaşıncaya kadar
B - ) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C - ) Geriyi görüş aynasından geçilen araç görülünceye kadar
D - ) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
     
39 - )
Şekildeki geçme işlemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir?
     
A - ) 2 numaralı araç sürücüsünün karşıdan gelen trafiğe dikkat etmediği
B - ) 2 numaralı sürücüsünün görüşü yetersiz olduğu yolda geçme yaptığı
C - ) 3 numaralı araç sürücüsünün kazayı önlemek için tedbir almadığı
D - ) 1 numaralı araç sürücünün kazayı önlemek için tedbir almadığı
     
40 - ) Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır?
     
A - ) Yol boş olduğunda dönüş ışıklarını kullanmamak
B - ) Başka aracı geçmeye gahsan aracı geçmemek
C - ) Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç geçmek
D - ) Geçilen aracı kontrol etmeden sağ şeride girmek
     
41 - ) Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
     
A - ) Aracın etrafına tas dizmelidir.
B - ) Eski lastik yakarak sürücüleri uyarmalıdır.
C - ) Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemelidir.
D - ) Aracın yerini değiştirmeden tamirci çağırmalıdır.
     
42 - )
Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
     
A - ) Öndeki aracın geç işaretine uymalıdır.
B - ) Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir.
C - ) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalıdır.
D - ) Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemelidir.
     
43 - ) El frenini çekmek, motoru durdurmak, camları kapatıp kapıları kilitlemek gibi tedbirler aşağıdaki durumların hangisinde alınmalıdır?
     
A - ) Yolcu indirip bindirirken
B - ) Yük yükleyip boşaltırken
C - ) Park ederken
D - ) Duraklama yaparken
     
44 - )
Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?
     
A - ) 2 - 3 - 4 - 1
B - ) 3 - 4 - 1 - 2
C - ) 1 - 3 - 4 - 2
D - ) 4 - 1 - 2 - 3
     
45 - )
Şekildeki kara yolu bölümünde, 1 ve 2 numaralı taşıt sürücüleri hangisini yapmak zorundadır?
     
A - ) Her ikisi de durduktan sonra 1 numa­ralı taşıt geçme hakkını kullanmalıdır
B - ) Her ikisi de taşıtlarının hızını azaltmalı ve 2 numaralı taşıt geçme hakkim kullanmalıdır.
C - ) Sadece 1 numaralı taşıt sürücüsü hızını arttırmalıdır.
D - ) Sadece 2 numaralı taşıt sürücüsü hızını arttırmalıdır.
     
46 - ) Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
     
A - ) Sığınma cebi yoksa sağa yanaşıp durmalıdır.
B - ) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalıdır.
C - ) Çıkan aracın geri gitmesini sağlanmalıdır.
D - ) Motoru durdurup, vitesi boşa almalıdır.
     
47 - ) Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
     
A - ) 5
B - ) 10
C - ) 15
D - ) 20
     
48 - ) Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
     
A - ) Dönüş ışıkları
B - ) Park ışıkları
C - ) Acil uyar ışıkları
D - ) Yakını gösteren ışıklar
     
49 - ) Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?
     
A - ) Birkaç defa selektör yaparak
B - ) Birkaç defa korna çalarak
C - ) Acil uyar ışıklarını yakarak
D - ) Dönüş ışıklarını yakarak
     
50 - ) Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
     
A - ) Yakıt tüketiminin artmasına
B - ) Trafik yoğunluğunun azalmasına
C - ) Hız sınırlarının aşılmasına
D - ) Yakıt tasarrufuna
     
51 - ) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
     
A - ) Uygun vitesle seyredilmesi
B - ) Araca aşırı yük ve yolcu alınması
C - ) Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
D - ) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
     
52 - )
Şekle göre hangisi sadece geçiş için kullanılır?
     
A - ) Gidiş yönüne göre sağ şerit
B - ) Her iki banket
C - ) Gidiş yönüne göre sağ banket
D - ) Orta şerit
     
53 - ) Bariyerli demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
     
A - ) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
B - ) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
C - ) Geçide geldiğinde durup görevlinin işaretini beklemeli
D - ) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
     
54 - ) Aşağıdakilerden hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur?
     
A - ) iç işleri Bakanlığının
B - ) Millî Eğitim Bakanlığının
C - ) Dış işleri Bakanlığının
D - ) Ulaştırma Bakanlığının
     
55 - ) iki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alana kavsak denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz bir kavşağı ifade eder?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
56 - ) Hangisi sürücü için trafik suçudur?
     
A - ) Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak
B - ) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C - ) Yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmak
D - ) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
     
57 - ) Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
     
A - ) Otomobil
B - ) Çekici
C - ) Otobüs
D - ) Kamyonet
     
58 - )
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazını gören sürücü ne yapmalıdır?
     
A - ) Yolun en sağına yaklaşmalıdır.
B - ) Dönüş yapacağı yola girmelidir.
C - )  Harekete hazırlanmalıdır.
D - ) Yaya geçidini kapatmadan durmahdır.
     
59 - ) Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?
     
A - ) Geçiş üstünlüğü
B - ) Geçiş hakkı
C - ) Geçiş kolaylığı
D - ) Geçiş yolu
     
60 - )
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
     
A - ) Bölünmüş kara yolu
B - )  Tek yönlü kara yolu
C - )  iki yönlü kara yolu
D - ) Ana yol
     
61 - ) Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
     
A - ) 1
B - ) 2
C - ) 3
D - ) 4
     
62 - ) Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması "trafiğin hızlanması" talimatıdır?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
63 - ) Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?
     
A - ) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakası
B - ) Araç isletme belgesi ve tescil plakası
C - ) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası
D - ) imalat belgesi ve araç tadilat belgesi
     
64 - ) Aşağıdakilerden hangisi otoyolda şerit kapatma levhasıdır?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
65 - ) Otoyollarda aksine bir işaret yoksa asgari hız saatte kaç kilometredir?
     
A - ) 30
B - ) 40
C - ) 60
D - ) 120
     
66 - ) Kara yolunda karşıya geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
     
A - ) Yaya geçitlerini
B - ) Banketleri
C - ) Yaya yolların
D - ) Geçiş yolların
     
67 - ) Aşağıdakilerden hangisi daralan kaplama işaretlerinden değildir?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
68 - ) Römork takmış bir otomobilin azami hızı, römorksuz hâline göre saatte kaç kilometre daha az olmalıdır?
     
A - ) 10
B - ) 15
C - ) 20
D - ) 25
     
69 - )
Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?
     
A - )
B - )
C - )
D - )
     
70 - ) Otoyolda 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
     
A - ) 50
B - ) 55
C - ) 60
D - ) 65
     
71 - )
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
     
A - ) Sağa dönülmez
B - ) Sola zorunlu yön
C - ) Sağa zorunlu yön
D - ) Sola dönülmez
     
72 - ) Okul taşıtının arkasındaki "DUR" işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
     
A - ) Hızını arttırarak uzaklaşmalıdır.
B - )  Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C - ) Okul taşıtını geçmemelidir.
D - ) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
     
73 - )
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
     
A - ) Takip mesafesinin azaltılması
B - ) Aynı şeritte uygun hızla seyredilmesi
C - ) Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D - ) Öndeki aracın karşı seride geçmesi
     
74 - )
Şekilde kara yolunda sağa dönüş yapmak isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
     
A - ) Hızını arttırarak sağ şeritte giden aracın önüne geçmesi
B - ) Dönüş işaretini verdikten sonra sağ seride girmesi
C - ) Hızını azaltarak yolu kontrol etmesi
D - ) Dönüşünü dar bir kavisle yapması
     
75 - ) Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
     
A - ) Tehlikeli madde taşıyan araçlar geçmek
B - ) Taşıma sınırı altında yük taşımak
C - ) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
D - ) Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
     
76 - )
Şekle göre 2 ve 3 numaralı araçların sola dönüşleri sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
     
A - ) 3 numaralı aracın park ışıklarının yakması
B - ) 2 ve 3 numaralı araçların bulundukları şeridin soluna yaklaşmaları
C - ) 1 numaralı aracın ikaz edilerek dur-durulması
D - ) 2 numaralı aracın dar kavisle dönüşe geçmesi
     
77 - ) Bir kavşakta kendisine yeşil ışık yanmakta iken diğer doğrultudaki araçların geçişine engel oluşturacağını fark eden bir sürücü ne yapmalıdır?
     
A - ) Yoluna devam etmelidir.
B - ) Acil uyar ışıklarını yakmalıdır.
C - ) Kesinlikle kavşağa girmemelidir.
D - ) Sağa dönüş yaparak yoluna devam etmelidir.
     
78 - )
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
     
A - ) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
B - ) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermelidir.
C - ) Hızını arttırıp kavşağı terk etmelidir.
D - ) Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
     
79 - ) Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar diğerlerine göre farklı cinste daha çok aracı sürebilirler?
     
A - ) B
B - ) C
C - ) E
D - ) F
     
80 - ) Motor çalışırken şarj lambası yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Marş motoru arızalıdır.
B - ) Alternatör arızalıdır.
C - ) Far ampulleri yanmıştır.
D - ) Fan motoru arızalıdır.
     
81 - ) Enjeksiyon sistemli araçta, kontak anahtarını açtıktan sonra marş yapabilmek için hangi lambanın sönmesi gerekir?
     
A - ) Yağ lambasının
B - ) Şarj lambasının
C - ) Enjeksiyon sistem uyan lambasının
D - ) Enjeksiyon sistem yağ lambasının
     
82 - ) Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
     
A - ) 100
B - ) 150
C - ) 200
D - ) 250
     
83 - ) Aşağıdakilerden hangisi rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
     
A - ) Motorun sarsıntılı çalışması
B - ) Yakıt tüketiminin düşmesi
C - ) Hava tüketiminin düşmesi
D - ) Yakıt tüketiminin artması
     
84 - ) Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
     
A - ) Akümülatör boşalmıştır.
B - ) Far kablo bağlantıları paslanmıştır.
C - ) Akümülatör kablo bağlantıları pas­lanmıştır.
D - ) Akümülatör kablo bağlantıları gev-şektir.
     
85 - ) Soğuk havalarda benzinli motoru kolay çalıştırmak için zengin karışımı hazırlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Buji
B - ) Enjektör
C - ) Jikle
D - ) Distribütör
     
86 - ) Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?
     
A - ) Direksiyon kutusunun arızalı olması
B - ) Şanzıman dişlilerinin arızalı olması
C - ) Diferansiyel ayarının uygun olmaması
D - ) Debriyaj balatasının aşınmış olması
     
87 - ) Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
     
A - ) Lastiklerin hava basıncı indirilmelidir.
B - ) Yağ seviyesi kontrol edilmelidir
C - ) Zamanında yakıt alınmalıdır
D - ) Eskimiş bujiler değiştirilmelidir.
     
88 - ) Aşağıdakilerden hangisi araç la römork bağlantısına sürülür?
     
A - ) Benzin
B - ) Gres yağı
C - ) Antifriz
D - ) Hidrolik yağı
     
89 - ) Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?
     
A - ) Kavramada titreşimler hissedilir.
B - ) Direksiyonda titreşimler hissedilir.
C - ) Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
D - ) Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
     
90 - ) Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur?
     
A - ) Motor sıcaklığının artması
B - ) Motor yağının kirli olması
C - )  Karışım oranının bozulması
D - ) Motor yağının kalınlaşması
     
91 - ) Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
     
A - ) Ön tekerlekler durur.
B - )  Arka tekerlekler durur.
C - ) Ön ve arka tekerlekler birlikte durur.
D - ) Ön ve arka tekerlekler ayrı ayrı durur.
     
92 - ) Aşağıdakilerden hangisi, araç kış şartlarına hazırlanırken kışlık konuma alınır?
     
A - ) Hava filtresi
B - )  Kavrama sistemi
C - ) Hidrolik fren sistemi
D - ) El freni
     
93 - ) Fren yağı azalmış ise ne ile tamamlanır?
     
A - ) Hidrolik yağı
B - ) Dişli yağı
C - ) Motor yağı
D - ) Gres yağı
     
94 - ) Hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
     
A - ) Besleme pompası
B - ) Yakıt filtresi
C - ) Enjeksiyon pompası
D - ) Enjektör
     
95 - ) Aşağıdakilerden hangisi ön düzene ait parçadır?
     
A - ) Vites kutusu
B - ) Diferansiyel
C - ) Şaft
D - ) Rot başları
     
96 - ) Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını sağlar?
     
A - ) Antifriz
B - ) Termostat
C - ) Hava filtresi
D - ) Kızdırma bujisi
     
97 - ) Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına yol açar?
     
A - ) Lastik hava basıncının fazla olması
B - ) Termostatının arızalı olması
C - ) Vantilatör kayışının kopması
D - ) Hararet göstergesinin arızalı olması
     
98 - ) Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
     
A - ) Motor çok soğur.
B - ) Motor yakıtına yağ karışır.
C - ) Motor suyuna yağ karışır.
D - ) Motor ısınır, yanar.
     
99 - ) Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
     
A - ) Yakıt sistemi
B - ) Şarj sistemi
C - ) Marş sistemi
D - ) Yağlama sistemi
     
100 - ) Dizel motorlu araç çalışmıyorsa sebebi ne olabilir?
     
A - ) Soğutma suyu bitmiştir.
B - ) Fren hidroliği bitmiştir.
C - ) Yakıt sisteminde hava vardır.
D - ) Rot ayan bozuktur.
     
101 - ) Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?
     
A - ) Şarj sistemi
B - ) Soğutma sistemi
C - ) Marş sistemi
D - ) Yağlama sistemi
     
102 - ) Dizel motorlarında yakıt filtresi değiştirilince aşağıdakilerden hangisi yapılır?
     
A - ) Depoya yakıt konulur.
B - ) Hava filtresi değiştirilir.
C - ) Karbüratör ayarı yapılır.
D - ) Yakıt sisteminin havası alınır
     
103 - ) Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
     
A - ) Motorun erken ısınmasını sağlamak
B - ) Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
C - ) Yakıt tasarrufu sağlamak
D - ) Düzgün ateşlemeyi sağlamak
     
104 - ) Yakıttan elde ettiği isi enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
     
A - ) Dinamo
B - ) Vites kutusu
C - ) Motor
D - ) Diferansiyel
     
105 - ) Karter hangisinin elemanıdır?
     
A - ) Motorun
B - ) Kardan milinin
C - ) Tekerleğin
D - ) Radyatörün
     
106 - ) Aşağıdakilerden hangisi hava ile soğutmalı motorun parçasıdır?
     
A - ) Radyatör
B - ) Termostat
C - ) Hava kanatçıkları
D - ) Su pompası
     
107 - ) Dizel motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
     
A - ) Motorin
B - ) Benzin
C - ) Gazyağı
D - ) LPG
     
108 - ) Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon yakıt sisteminin avantajlarındandır?
     
A - ) Yakıt tasarrufu sağlaması
B - ) Yağ tasarrufu sağlaması
C - ) Su tasarrufu sağlaması
D - ) Hidrolik tasarrufu sağlaması
     
109 - ) Motorda hava filtresinin görevi nedir?
     
A - ) Suyu temizler.
B - ) Yağı temizler.
C - ) Yakıtı temizler
D - ) Havayı temizler.
     
110 - ) Benzinli motorun ıslanarak çalışmaması durumunda hangisi yapılır?
     
A - ) Ateşleme sistemi parçalar kurulanır.
B - ) Mars sistemi parçaları kurulanır.
C - ) Şarj sistemi parçaları kurulanır.
D - ) Aydınlatma sistemi parçaları kurulanır.
     
111 - ) Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?
     
A - ) Yağ seviyesinin düşük olması
B - ) Yakıt seviyesinin düşük olması
C - ) Akümülatörün zayıf olması
D - ) Buji kablolarından birinin çıkmış olması
     
112 - ) Karterdeki yağı, basınçlı olarak motor parçalarına gönderen hangisidir?
     
A - ) Su pompasıdır.
B - ) Yağ pompasıdır.
C - ) Distribütördür.
D - ) Radyatördür.
     
113 - ) Sıkıştırma zamanında, dört zamanlı dizel motorun, benzin motorundan farkı aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Sıkıştırma oranı daha yüksektir.
B - ) Sıkıştırma oranı daha düşüktür.
C - ) Sıkıştırma oranı aynıdır.
D - ) Ateşleme voltajı yüksektir.
     
114 - ) Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
     
A - ) Radyatör peteklerinin tıkanması
B - ) Vantilatör kayışının gevsek olması
C - ) Hava filtresinin tıkanması
D - ) Su pompasının arızalanması
     
115 - ) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?
     
A - ) Radyatör
B - ) Vantilatör
C - ) Endüksiyon bobini
D - ) Vantilatör kayışı
     
116 - ) Aşağıdakilerden hangisi bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtan parçadır?
     
A - ) Karbüratör
B - ) Distribütör
C - ) Akümülatör
D - ) Marş motoru
     
117 - ) Aşağıdakilerden hangisi motorda benzin-hava karışımının ayarlar?
     
A - ) Benzin otomatiği
B - ) Egzoz manifoldu
C - ) Karbüratör
D - ) Distribütör
     
118 - ) Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevidir?
     
A - ) Silindire benzin-hava karışımı göndermek
B - ) Silindire yağ karışımı göndermek
C - ) Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
D - ) Diferansiyele yağ karışımı göndermek
     
119 - ) Aracın hangi sistemindeki kaçak, akümülatörün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
     
A - ) Yakıt sistemindeki
B - ) Yağlama sistemindeki
C - ) Elektrik sistemindeki
D - ) Soğutma sistemindeki
     
120 - ) Trafik kazaları en çok aşağıdakilerden hangisinin hatalarından kaynaklanır?
     
A - ) Yaralıların
B - ) Yolcuların
C - ) Sürücülerin
D - ) Trafik görevlilerinin
     

Menu Anasayfa