8 Aralık 2013 Ehliyet Sınav Soruları
(1) Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
(2) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
(3) Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
(4) Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
(5) Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
(6) Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
(7) Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
(8) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
(9) Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
(10) Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
(11) Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
(12) Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
(13) I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
(14) Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
(15) Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
(16) Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
(17) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
(18) Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
(19) Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(20) Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
(21) • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
•Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa
Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
(22) Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
(23) Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(24)
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
(25) Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?
(26) Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
(27) Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
(28) B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
(29) Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
(30) Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
(31) Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?
(32) Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
(33) Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
(34) Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(35) İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?
(36) Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
(37) Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?
(38) Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
(39) Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
(40) Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
(41) Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
(42) Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
(43) Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
(44) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
(45) Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
(46) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
(47) Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(48) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
(49) Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
(50) Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
(51) Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
(52) Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
(53) Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?
(54) Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
(55) Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
(56) Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
(57) Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
(58) Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
(59) Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?
(60) Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz,donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

Menu Anasayfa