deneme test

1 - ) İki zamanlı motorlarda ateşleme hangi zamanda olur?
     
A - ) Birinci zamanda
B - ) İkinci zamanda
C - ) Üçüncü zamanda
D - ) Her zaman
     
2 - ) Motorlu araçta motor, aşağıdakilerden hangisini sağlar?
     
A - ) Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmeyi
B - ) Yakıttan elde ettiği mekanik enerjisini ısı enerjisine çevirmeyi
C - ) Akümülatörden aldığı enerjiyi durgun enerjiye çevirmeyi
D - ) Akümülatörden aldığı enerjiyi ısı enerjisine çevirmeyi
     
3 - ) Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Dinamo
B - ) Vites kutusu
C - ) Diferansiyel
D - ) Motor
     
4 - ) Motorlar, yakıt çeşitlerine göre nasıl sınıflandırılır?
     
A - ) Dizel ve fueloilli
B - ) Mazot ve fueloilli
C - ) Dizel, benzin ve LPG li
D - ) Gazyağı ve mazotlu
     
5 - ) Motorlar, soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılır?
     
A - ) Su ve hava soğutmalı
B - ) Su ve yağ soğutmalı
C - ) Su ve benzin soğutmalı
D - ) Su ve motorin soğutmalı
     
6 - ) Araçlarda kullanılan motorlar aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Dıştan yanmalı
B - ) İçten yanmalı
C - ) İçten ve dıştan yanmalı
D - ) Alttan yanmalı
     
7 - ) içten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
     
A - ) Kömür- mazot
B - ) Alkol - benzin
C - ) Alkol - gazyağı
D - ) Benzin - motorin - LPG
     
8 - ) Motorlar çalışma zamanlarına göre nasıl sınıflandırılırlar?
     
A - ) Bir ve üç zamanlı
B - ) İki ve dört zamanlı
C - ) İki ve beş zamanlı
D - ) Bir ve dört zamanlı
     
9 - ) Benzinli bir motor için aşağıdakilerdan hangisi doğrudur?
     
A - ) Sıkıştırılmış olan benzin ile hava, enjektörle ateşlenir
B - ) Sıkıştırılmış olan benzin buji ile ateşlenir
C - ) Sıkıştırılmış olan benzin ile hava karışımı, buji ile ateşlenir
D - ) Sıkıştırılmış olan hava, buji ile ateşlenir
     
10 - ) Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
     
A - ) Alkol
B - ) Benzin - LPG
C - ) Gaz yağı
D - ) Motorin
     
11 - ) Motorlarda dört zamanın oluşum sırası aşağıdakilerden hangisidir?
     
A - ) Emme - Ateşleme - Egzoz - Sıkıştırma
B - ) Emme - Egzoz - Ateşleme - Sıkıştırma
C - ) Egzoz - Emme - Sıkıştırma - Ateşleme
D - ) Emme - Sıkıştırma - Ateşleme - Egzoz
     
12 - ) Enjektörden püskürtülerek ateşleme yapılan motorlardan hangi yakıt kullanılır?
     
A - ) Benzin
B - ) Motorin
C - ) Alkol
D - ) Gaz yağı
     
13 - ) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?
     
A - ) Şaft
B - ) Aks
C - ) Krank mili
D - ) İstavroz dişlisi
     
14 - ) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?
     
A - ) Ayna dişlisi
B - ) İstavros dişlisi
C - ) Kavrama
D - ) Karbüratör
     
15 - ) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?
     
A - ) Piston
B - ) Şaft
C - ) Aks
D - ) Rot
     
16 - ) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?
     
A - ) Balata
B - ) Enjektör
C - ) Kavrama
D - ) Roti
     
17 - ) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?
     
A - ) Şaft
B - ) Kısa rot
C - ) Rot başı
D - ) Distribütör
     
18 - ) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?
     
A - ) Marş motoru
B - ) Amortisör
C - ) Rot
D - ) Aks
     
19 - ) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?
     
A - ) Rot başı
B - ) Diferansiyel
C - ) Buji
D - ) Rotil
     
20 - ) Dört zamanlı motorlarda ateşleme ne zaman olur?
     
A - ) Emme zamanının sonunda
B - ) Sıkıştırma zamanını sonunda
C - ) Hava - yakıt karışımı silindirlere alınmadan
D - ) Egzoz zamanının sonunda
     

Menu Anasayfa