Ehliyet Deneme Testleri
(1) Marş motoru, marş durumunda dönmüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(2) Kırıklar neden sabitlenmelidir?
(3) Radyatördeki su azaldığında, su nereye ilave edilir?
(4) Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
(5) Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?
(6) Ön kol kemiği kırıklarında, atelle tespit işleminde ön kol, boyna nasıl asılır?
(7) Omurga yaralanmalarında yaralı sedyede nasıl sevk edilir?
(8) Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir?
(9) Baygın durumdaki kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(10) Aşağıdakilerin hangisinde oluşan kırıklar felce neden olabilir?
(11) En hafif olup, iz bırakmayan yanıklar aşağıdakilerden hangisidir?
(12) Yanık bölgesinin sıcaklığını azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
(13) Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
(14) Aşağıdakilerden hangisinde, vakit kaybetmeden suni solunum ve gerekiyorsa kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır?
(15) Baş yaralanmaları sebebiyle bayıldıktan bir süre sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(16) Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel uygulamalardandır?
(17) Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
(18) Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbirleri almayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(19) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında etkili olan çevre faktörlerinden değildir?
(20) Kazalara en çok aşağıdakilerden hangisi neden olur?
(21) Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?
(22) Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
(23) Aşağıdakilerden hangisi şoka neden olan faktörlerdendir?
(24) Kaza yerinde yaralının araçtan çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
(25) Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
(26) Aşağıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır? I- Her zaman tedbirli olmak II-Soğukkanlılığını koruyabilmek III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
(27) Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?
(28) Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan organlardandır?
(29) Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
(30) Aşağıdakilerden hangisi solunum durması belirtilerindendir?
(31) Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya hangi pozisyon verilir?
(32) Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde, çevre imkânlarından yararlanılarak yapılan geçici müdahaleye ne denir?
(33) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biridir?
(34) Kaza yerine ulaşan kurtarıcının İlk olarak yapması gereken nedir?
(35) Aşağıdakilerin hangisinde yaya yoluna park edilebilir?
(36) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasak değildir?
(37) Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
(38) Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
(39) Aşağıdakilerin hangisinde sürücü geriye gidebilir?
(40) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
(41) Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
(42) Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
(43) Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
(44)
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
(45) Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(46) Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
(47) Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda minibüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?
(48) Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
(49) Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük taşımak amacıyla alınır?
(50) İki yönlü kara yolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
(51) Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
(52) Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yandığını gören diğer sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
(53) "E" sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar, Aşağıdaki araçlardan Hangisini sürebilirler?
(54) Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?
(55) Aşağıdakilerden hangisi taşıtların çevreyi kirletme nedenlerinden değildir?
(56) Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
(57) Muayene süresi dolmamış araç, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayeneye sevk edilir?
(58) Işıksız kavşaklarda sola dönmek isteyen bir sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
(59) Araçların sağa dönüşleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
(60) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?
(61) Araçlardaki susturucu ve ses giderici parçalar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(62) Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
(63) Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerinden biridir?
(64) İki yönlü kara yolunda araç geçilirken, geçen aracın hızını artırmasının sebebi nedir?
(65)
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
(66) Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(67)
Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir?
(68)
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
(69) Aşağıdakilerden hangisi, tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
(70)
Şekle göre 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
(71) Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
(72)
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur?
(73)
Şekildeki araçlardan hangisi ya da hangileri beklemelidir?
(74)
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
(75) Kara yolunun hangi kısmı, yalnızca zorunlu hâllerde taşıtlarca kullanılabilir?
(76) Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?
(77) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden biri değildir?
(78) Karayolları Trafik Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevi değildir?
(79) Araçların, yüklü veya yüksüz olarak, kara yolunda güvenli seyretmeleri amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
(80) Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
(81) Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
(82) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça otomobillerin azami hızı saatte kaç kilometredir?
(83)
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
(84) Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
(85) Yerleşim yerleri içinde kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
(86) Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
(87) Motor çalışmazken, akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(88) Platin ve tevzi makarası aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?
(89) Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
(90) Kontak anahtarı açılıp marşa basma süresi kaç saniye olmalıdır?
(91) Benzinli motorda yakıt pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(92) Dizel motorlu araç çalışmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir?
(93) Araçlarda kullanılan motor çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
(94) Benzinli motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(95) Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
(96) Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
(97) Enjeksiyon yakıt sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
(98) Depodaki yakıt seviyesini sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
(99) Akümülatörün voltajını 15.000 ile 25.000 volt arasında yükselten parça aşağıdakilerden hangisidir?
(100) Elektrik devresinde, sigortanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(101) Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
(102) Motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığında ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
(103) Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?
(104) Kavrama sistemi aracın neresinde bulunur?
(105) Motor yağının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
(106) Araçta, egzozdan mavi duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(107) Aşağıdakilerden hangisi soğutma sisteminin parçasıdır?
(108) Donmayı önlemek için radyatöre ne ilave edilir?
(109) Araç kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre sonunda aşağıdakilerden hangisi değiştirilmez?
(110) Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
(111) Frene basıldığında etkili frenleme olmuyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(112) Virajlarda arka tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
(113) Yayların salınımını kontrol altına alan parça aşağıdakilerden hangisidir?
(114) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
(115) Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin etkilerindendir?
(116) Frenleme sırasında fren pedalı yeterince sertleşmiyorsa sebebi nedir?
(117) Vites kutusunun bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?
(118) Aracın lastiklerinin havası normalden az olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
(119) Diskli fren sisteminin avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
(120) Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Menu Anasayfa