Ehliyet Deneme Testleri
(1) Felaket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
(2) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında etkili olan çevre faktörlerinden değildir?
(3) Trafik kazasını gören sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
(4) Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisindeki gibi olur?
(5) Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sistemin bir parçasıdır?
(6) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
(7) Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(8) Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir?
(9) Yaralıyı araçtan çıkarırırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
(10) Holger-Nielsen (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
(11) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerindendir?
(12) Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
(13) Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
(14) Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
(15) Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamasını ifade eder?
(16) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
(17) Bayılan hastaya aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
(18) Aşağıdakilerden hangisi koma belirtilerinden değildir?
(19) Yetişkinlere dış kalp masajında, ilk yardım yapan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
(20) Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda ilk yardım önlemi olarak uygulanır?
(21) Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
(22) Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
(23) Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
(24) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda ilk yardım uygulamalarındandır?
(25) Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıl olmalıdır?
(26) Bir kaza yerinden sağlık kuruluşuna hangi durumdaki yaralı 1. derecede öncelikli olarak nakledilir?
(27) Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
(28) Zehirlenmelerde, ilk yardım sırasında yoğurt verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(29) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması (vurması) belirtisidir?
(30) Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(31) Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmaları için aşağıdakilerin hangisinden izin alınması gerekir?
(32) Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
(33)
Şekilde, yaya geçidi hangi rakamla gösterilmiştir?
(34) Yolcu taşımada kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere ne denir?
(35) Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
(36) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına neden olur?
(37) Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi yolun bütün yönlerinin trafiğe kapatılacağını bildirir?
(38)
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
(39)
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
(40)
Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(41)
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
(42)
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
(43) Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi, şeridin sağa dönüş için olduğunu bildirir?
(44) Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
(45) Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
(46) Kavşaklarda trafik düzeninin sağlanmasındaki yetki durumuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
(47) Yerleşim yerleri dışındaki yollarda aksine bir işaret yoksa, motosikletler için azami hız saatte kaç kilometredir?
(48) Şehir içi trafik kazalarında en çok etkilenen yayalar hangi grupta yer alır?
(49) Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
(50)
Şekildeki durumda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(51) Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır? Hız azaltılır. işaret verilir. Dar kavisle dönülür. Yolun sağına yanaşılır.
(52) Öndeki aracı geçmeden önce yapılması gereken ilk şey nedir?
(53) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
(54)
(55) Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü trafikten men edilir?
(56) Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
(57) Okul taşıtının arkasındaki "DUR" işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
(58) Zorunlu mali sorumluluk sigortası aşağıdaki teminatlardan hangisini kapsamaz?
(59)
Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?
(60) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
(61) Ülkemizde uzun süreli tatil öncesinde ve sonrasında trafik kazaları yoğun olur. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?
(62) Hız sınırını %30 aşan sürücülere, aynı suçu bir yıl içinde 5 kez ihlal etmeleri halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(63) Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?
(64) 18 yaşını bitirmiş olanlar hangi sınıf sürücü belgesini almak için başvuru yapamaz?
(65) Araç bakımı sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin bilinçsizce çevreye bırakılması, aşağıdakilerden hangisine yol açar?
(66) Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(67) Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
(68) içten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
(69) Silindir içinde iki ölü nokta arasında hareket ederek zamanları meydana getiren motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
(70)
(71) Benzinli motora, yakıt-hava karışımı hangi supaptan girer?
(72) Taşıtın menzili aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır?
(73) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
(74) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
(75) Hangisi pistondan aldığı doğrusal hareketi, biyel yardımı ile dairesel harekete çevirir?
(76) Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
(77) Motor çalışmazken. kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa, ateşleme sisteminde aşağıdaki arızalardan hangisi görülür?
(78) Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
(79) Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
(80) Hangisi silindir içinde yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
(81) Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
(82) Aşağıdakilerden hangisi bujilere ateşleme sırasına Göre akım dağıtır?
(83) Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?
(84) Hava filtresi belirli bir zamanda değiştirilmez ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
(85) Ayak gaz pedalından çekilmiş vaziyette iken karbüratörün hangi devresi çalışır?
(86) Aracın kat etmiş olduğu yolun uzunluğunu, sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
(87) Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
(88) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt giremez işaretidir ?
(89) Aşağıdakilerden Hangisi yol ver işaretidir ?
(90)
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

Menu Anasayfa