Ehliyet Deneme Testleri
(1) Felaket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
(2) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında etkili olan çevre faktörlerinden değildir?
(3) Trafik kazasını gören sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
(4) Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisindeki gibi olur?
(5) Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sistemin bir parçasıdır?
(6) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
(7) Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(8) Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir?
(9) Yaralıyı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
(10) Holger-Nielsen (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
(11) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerindendir?
(12) Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
(13) Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
(14) Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
(15) Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamasını ifade eder?
(16) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
(17) Bayılan hastaya aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
(18) Aşağıdakilerden hangisi koma belirtilerinden değildir?
(19) Yetişkinlere dış kalp masajında, ilk yardım yapan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
(20) Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda ilk yardım önlemi olarak uygulanır?
(21) Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
(22) Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
(23) Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
(24) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda ilk yardım uygulamalarındandır?
(25) Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıl olmalıdır?
(26) Bir kaza yerinden sağlık kuruluşuna hangi durumdaki yaralı 1. derecede öncelikli olarak nakledilir?
(27) Aşağıdaki durumların hangisinde egzos gazı daha fazla zarar verir?
(28) Zehirlenmelerde, ilk yardım sırasında yoğurt verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(29) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması (vurması) belirtisidir?
(30) Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
(31)
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
(32)
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
(33) Konvoy halinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
(34)
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
(35)
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
(36)
Şekle göre en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır
(37) Bir sürücünün, aşağıdaki araçlardan hangisini 24 saat süre içerisinde; toplam olarak 9 saat, devamlı olarak 4,5 saatten fazla kullanması yasaktır?
(38) Aşağıdakilerden hangisi 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye uygulanır?
(39)
iki şeridin birleştiği yerde 2 nolu taşıt sürücüsü ne yapmalıdır?
(40)
Şekle Göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?
(41)
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
(42) Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
(43)
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
(44) Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
(45)
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
(46) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?
(47) Sürücülerin hangi davranışı trafik kazalarına yol açabilir?
(48)
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir
(49)
şekildeki trafik işareti neyi bildirir
(50) Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin görevlerinden değildir
(51) Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
(52)
Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir?
(53)
Şekilde, yaya geçidi hangi rakamla gösterilmiştir?
(54) Yük taşımasında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıta ne denir?
(55) Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
(56) Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
(57)
(58) Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
(59) Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı araç sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
(60) Işıksız kavşakta sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
(61) Aşağıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
I- işaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
III- Kontrollü kavşaklara gelirken hızlarını azaltmaları
(62)
Şekildeki gibi dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
(63) Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
(64)
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
(65)
Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
(66)
Şekildeki durumda hangi numaralının yolu kullanmada öncelik hakkı vardır?
(67) Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz?
(68) Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
(69) Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?
(70) Trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
(71) Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
(72) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli nedenidir?
(73) Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
(74) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi yolcu taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
(75) ikamet adresini değiştiren araç sahipleri, bu değişikliği kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadırlar?
(76) "C" sınıfı sürücü belgesine sahip olan hangisinde verilen araçları kullanabilir?
(77)
(78) Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
(79) Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?
(80) Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

Menu Anasayfa