2006 Yılı Güncel Vergi Mevzuatı

10.05.2007 26518 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 372)
01.05.2007 26509 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 104)
01.05.2007 26509 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 264)
01.05.2007 26509 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
23.02.2006 26443 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)
15.02.2006 26435 Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.02.2006 26435 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 310)
09.02.2006 26429 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 309)
05.02.2007   Katma Değer Vergisi Sirküler/45 (Ocak 2007 Dönemine İlişkin Katma Değer Vergisi Beyanname Verme Süresi 23 Şubat 2007 Tarihine Kadar Uzatılması Hk.)
05.02.2007   Gelir Vergisi Sirküleri/57 (Ekim-Aralık 2006 Dönemine İlişkin Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Şubat 2007 Tarihine Kadar Uzatılması Hk.)
31.01.2007 26421 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 367) (Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerinin İnternet Ortamında Gönderilmesine İlişkin)
31.01.2007 26420 5577 Nolu Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
31.01.2007 26420 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2007/2)
30.01.2007 26419 Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 441) (Büyük Şehirlerde Yayımlanan Gazetelerde Gayrimenkul Satış İlanı ve Köylerde Gecikme Zammı Uygulamasıyla İlgili)
30.01.2007 26419 Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 440) (5479 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Kanunda Yapılan Düzenlemelere İlişkin)
27.01.2007 26416 Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu ile İlgili 2007/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
26.01.2007 26415 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.01.2007 26414 Kamu İhale Tebliği (No: 2007/1)
24.01.2007 26413 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)
20.01.2007 26409 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.01.2007 26407 Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2007/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
18.01.2007 26407 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.01.2007 26407 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2007 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar
18.01.2007 26407 Taşınır Mal Yönetmeliği
17.01.2007 26406 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 366) (Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesinde Uygulanacak Kurların Belirlenmesi Hakkında)
17.01.2007 26406 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)
13.01.2007 26402 (M) 2007 Yılı Yatırım Programı
13.01.2007 26402 2006/11534 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik
13.01.2007 26402 Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
13.01.2007 26402 2006/11532 Resmi İlan Fiyatlarının Yeniden Tespit Edilmesi ve 29/11/2005 Tarihli ve 2005/9735 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
12.01.2007 26401 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)
06.01.2007 26395 Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2007/1Sayılı Başbakanlık Genelgesi
06.01.2007 26395 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 2007/11533

Menu Anasayfa